Fritidshemmet

På Galaxskolan har vi ett fritidshem där alla barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Här kan de delta i olika aktiviteter och leka med kompisar.

Flicka spelar schack utomhus

Fotograf: Mostphotos

Fritids bygger Legomasters

Fritidsbarnen bygger Legomasters

Lärande

Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Galaxskolan har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande. Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och ett stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga. Vi vill lära dem att respektera olikheter och olika åsikter, liksom förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande, där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.

Samverkan och delaktighet

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen.

Öppettider

Fritidshemmet på Galaxskolan öppnar på Solen klockan 6.30 på morgonen. Här är barnen fram till klockan 7.30. På eftermiddagen är barnen uppdelade på fyra olika fritidsavdelningar beroende på vilken klass de går i. Fritids stänger för dagen klockan 17.30 på Solen.

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta vår verksamhetsledare. Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med vårt fritidshem kan du kontakta någon av våra avdelningar under Kontakt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.