Välkommen till Galaxskolan

Vi har cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vår skola ligger i Steninge som tillhör skolområde Valsta.

Rektor Johan Johansson

Fotograf: Rosie Alm

Här på Galaxskolan är vi lyckligt lottade med fina ändamålsenliga lokaler och en digital miljö som stödjer våra elever i deras lärande, både nu och i framtiden.

Som rektor är jag stolt över det arbete som vi gör på Galaxskolan. Här arbetar många engagerade och kvalificerade medarbetare. Vi har ett viktigt uppdrag att se till att våra elever har en skoltid som genomsyras av trygghet, välmående, utveckling, nyfikenhet, kreativitet och glädje.

Vi vill att ALLA elever som går på Galaxskolan ska få positiva minnen från sin skoltid och i framtiden kunna fritt välja arbete.

Därför verkar vi som arbetar på Galaxskolan för att:

  • våra elever ska möta pedagoger som har ett förhållningssätt som genomsyras av att alla kan lära, alla vill lära och alla kan lyckas
  • våra lärmiljöer ska vara tillgängliga och anpassade utifrån olika elevers behov
  • våra elever ska bli sedda, känna tillhörighet och delaktighet
  • vår verksamhet ständigt ska förbättras genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Varmt välkomna till Galaxskolan!

Johan Johansson

Rektor på Galaxskolan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.