Råbergsskolan. Foto: Rosie Alm

Råbergsskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetsarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Bruna Kulich. Foto: Rosie Alm

Välkommen till Råbergsskolan

Vi har 270 elever i årskurs F-6 med tillhörande fritidshem.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.

Nyheter

 • 09 augusti 2022
  Allmänt

  Införande av nytt verksamhetssystem SchoolSoft!

  I samband med höstterminens skolstart introducerar Sigtuna kommun ett nytt system för närvaro- och frånvarohantering i grundskolorna, SchoolSoft. SchoolSoft införs i alla våra kommunala grundskolor. Syftet är att det ska bli lättare för dig som vårdnadshavare att anmäla frånvaro för ditt barn.

 • 03 november 2021
  Rektorn informerar

  Låt barnens värld visas i böckerna

  Johannes Safar är lärare på mellanstadiet på Råbergsskolan och undervisar bland annat i svenska. Knepet att få ovana läsare att vilja läsa är att låta barnens intressen reflekteras i böckernas värld. Många ovana läsare väljer faktaböcker. Intressera dig för ämnet och ställ många frågor - låta barnen lära dig om ämnet.