Råbergsskolan. Foto: Rosie Alm

Råbergsskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Tillförordnad rektor Bruna Kulich. Foto: Rosie Alm

Välkommen till Råbergsskolan

Vi har 270 elever i årskurs F-6 med tillhörande fritidshem.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information till vårdnadshavare gällande corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

 • 03 november 2021
  Rektorn informerar

  Låt barnens värld visas i böckerna

  Johannes Safar är lärare på mellanstadiet på Råbergsskolan och undervisar bland annat i svenska. Knepet att få ovana läsare att vilja läsa är att låta barnens intressen reflekteras i böckernas värld. Många ovana läsare väljer faktaböcker. Intressera dig för ämnet och ställ många frågor - låta barnen lära dig om ämnet.

 • 27 oktober 2021
  Rektorn informerar

  Elever på Råbergsskolan läser för varandra

  Idag den 27 oktober är det skolbibliotekens dag! Råbergsskolan har byggt upp ett bibliotek från grunden. Läsning och tid i biblioteket har blivit en naturlig del av skoldagen. Hör vad barn från årskurs 6 och 3 säger om läsning.