Kontakt

Här hittar du viktiga kontaktuppgifter.

Administration

Administratör: Anette Vesterlund
Telefon: 08-591 260 95, 073-666 35 55
E-post: anette.vesterlund@sigtuna.se

Rektor: Bruna Kulich
Telefon: 070-085 16 97
E-post: bruna.kulich@sigtuna.se

Fritids

Elever i förskoleklass och årskurs 1 och 2
Telefon: 08-591 261 23, 073-666 35 48

Elever från skolår 3 och uppåt
Telefon: 08-591 261 24, 073-666 35 49

Öppet vardagar kl. 6.30 – 18.00.
Telefontid: Vi svarar inte i telefon under skoltid.

Medarbetare

För att kontakta medarbetare använd fornamn.efternamn@edu.sigtuna.se

I enstaka fall kan det vara en annan adress, kontakta i så fall administrationen för att få korrekt adress.

Elevhälsa

Kurator: Faeid Jamatipour
Telefon: 08-597 835 16

Skolsköterska: Charlotte Nyagah
E-post: charlotte.nyagah@sigtuna.se
Telefon: 08-591 265 15

Socialpedagog: Samra Mussie
E-post: samrawit.mussie@edu.sigtuna.se

Skolläkare, specialpedagog och skolpsykolog kontaktas via rektor.

Besök oss

Om du vill hälsa på ditt barn i skolan, här kan du läsa vad som gäller angående skolbesök.

Nyborgsvägen 2
195 71 Rosersberg