Fritidshemmet

På Råbergsskolan har vi ett fritidshem där alla barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skoldagen.

Flicka spelar schack utomhus

Lärande

Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Råbergsskolan har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande. Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och ett stöd i sitt lärande och sin utveckling.

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Samverkan och delaktighet

Skolans och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem genom att vi har regelbundna fritidsråd där vi bland annat diskuterar värdegrund, hur vi är mot varandra i gruppen och hur vi vill att verksamheten ska se ut och fungera.

Öppettider

Fritidshemmet på Råbergsskolan öppnar klockan 6.30 på morgonen och stänger för dagen klockan 18.00.

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta rektor. Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med vårt fritidshem kan du kontakta någon av våra avdelningar under ”Kontakt”.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.