Aktiviteter under året

På Råbergsskolan har vi skapat egna aktiviteter som vi värnar om. De ger stabilitet och löper som en röd tråd under skolåret. Elever, personal och ibland vårdnadshavare deltar aktivt i våra traditioner.

Aktiviteter på höstterminen

Skolstarten i augusti

Vi startar höstterminen ute på skolgården där eleverna ställer upp klassvis tillsammans med sina lärare. Skyltar visar vart de olika klasserna ska stå. Efter ett kort välkomsttal går en grupp i taget in tillsammans med lärarna.

Värdegrundsstund

En av dagarna den första skolveckan har vi en för- eller eftermiddag då alla elever och all personal är ute och lär känna varandra lite bättre. Eleverna går runt till olika stationer tillsammans med sina klasskompisar och klasslärare. På stationerna får eleverna exempelvis springa en hinderbana och spela kubb.

Skoljoggen

Alla elever och många ur personalen går eller springer så många varv i ”Stora spåret” som de hinner eller orkar på 45 minuter. Pris delas ut till klassen med högst medelvärde på låg- repektive mellanstadiet. Innan start ansvarar elever ur årskurs 6 för uppvärmning till musik.

Höstvandring

En fredag i oktober går mellanstadiet på höstvandring, för ökad gemenskap och för att träna på att vara ute i alla väder. Vandringen går till Steningebadet.

FN-veckan

I samband med FN-dagen har vi en temavecka på skolan där vi fokuserar på Barnkonventionen och de Globala målen. Veckan avslutas med att klasserna visar upp sitt arbete.

Barnboksveckan

Barnboksveckan och nationella läsdagen uppmärksammas i våra klassrum och skolbibliotek genom extra mycket läsning och samtal om böcker. Det är inte ovanligt att på fredagen stöta på bokkaraktärer i verkligheten då personal och elever på lågstadiet brukar ha utklädningsdag.

Nobelskrivning

Någon vecka innan Nobeldagen har hela skolan Nobelskrivning. Eleverna skriver då en berättelse utifrån en bestämd rubrik. På Nobeldagen delas priser ut för bästa text och bästa bild i de olika årskurserna.

Lucia

Eleverna i årskurs 3 anordnar luciatåg för hela skolan i Råbergshallen. Anhöriga till eleverna i luciatåget är också välkomna att titta och lyssna på den stämningsfulla sången.

Julavslutning

Traditionerna kring julavslutningen har de senaste åren förändrats från år till år. Vi ser fram emot att skapa nya traditioner tillsammans.

Aktiviteter på vårterminen

Skolavslutning

Läsårets avslutning sker på skolgården, efter att eleverna har haft en kort samling i sina klassrum. Vi alla sjunger allsång, rektor håller sommartal och eleverna i årskurs 6 tackas av och önskas lycka till i framtiden. Efter den gemensamma avslutningen ute samlas eleverna med sina lärare i klassrummen och då är även vårdnadshavare välkomna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.