Välkommen till Råbergsskolan

Vi har 250 elever i årskurs F-6 med tillhörande fritidshem. Vår skola ligger naturnära i orten Rosersberg.

Tillförordnad rektor Bruna Kulich. Foto: Rosie Alm

Bruna Kulich, tillförordnad rektor. Foto: Rosie Alm

Vi har ett stort och viktigt uppdrag att utbilda eleverna till demokratiska och väl fungerande samhällsmedborgare för idag och morgondagens samhälle. Vi vuxna är här för att stödja, uppmuntra och hjälpa dem på vägen. Det är ett både ansvarsfullt och fantastiskt arbete! Genom att våra elever lyckas i skolarbetet ger vi dem en framtidstro och en tro på sig själva - jag kan.

Tillsammans arbetar vi för att våra elever ska rustas för ett livslång lärande. Kunskaper, förmågor och färdigheter utvecklas, tränas och befästs så att våra elever står stadigt rustade för fortsatta studier och yrken i framtiden. Min övertygelse är att eleverna utvecklas genom att vilja pröva och våga göra misstag.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Råbergsskolan ska göra det med goda kunskaper i alla ämnen, med en god självkänsla och en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper för hela livet.

Välkommen till Råbergsskolan, en skola där vi lär av och med varandra!

Välkommen till Råbergsskolan!

Bruna Kulich,

Rektor på Råbergsskolan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.