Naturskolan

Sigtuna Naturskola är ett stöd för utbildning och kunskap om hållbar utveckling, naturvetenskap, friluftsliv, teknik och historia. Vi driver fyra huvudverksamheter som stöd för kommunens grundskolor. 

Planetskötare

Sigtuna Naturskola möter alla elever i Sigtunas grundskolor vid minst 13 tillfällen. Dessa temadagar är utformade utifrån skolans läroplan och kursplaner och är ett upplevelsebaserat och ämnesövergripande stöd för elevernas måluppfyllelse. Temat för en dag kan vara kretslopp, energi, evolution, kemiska reaktioner, livet som jägare och samlare under stenåldern, årstidsvandringar, medeltida teknik, issäkerhet med mera. Tillsammans utgör dessa temadagar en utbildning för Planetskötare.

Kungliga vetenskapsakademins satsning

Sigtuna kommun är medlem i Kungliga vetenskapsakademins satsning på kunskap och utbildning inom teknik och naturvetenskap ”Natur och Teknik för Alla” (NTA). Naturskolan administrerar NTAs experimentmateriel till kommunens skolklasser från förskoleklass till och med årskurs 6 samt utbildar deltagande pedagoger.

Naturfritids

Naturskolan erbjuder även Naturfritids till de skolor som önskar extra inspiration och aktiviteter inom friluftsliv, biologi och hållbar utveckling.

Forskningsprojekt

Naturskolan driver forskningsprojekt i samarbete med myndigheter, universitet och högskolor där elever blir delaktiga i projekt som oftast är kopplade till Mälarens ekologi. Vandrarmusslor och Upplands landskapsfisk asp är i särskilt fokus ur naturvårdsperspektiv men också kring kemikalier och annan negativ mänsklig påverkan.

Miljömedvetna samhällsmedborgare

Att få positiva upplevelser av naturen är en grundförutsättning för att aktivt vilja ta hand om den och bli en miljömedveten samhällsmedborgare. Detta är nödvändiga egenskaper för att vi skall kunna vårda vår planet på ett hållbart vis. Naturskolan möter över 10.000 barn varje år ute i skog och mark med hög kunskap, kompetens och erfarenhet och vi får ofta höra att det här var den bästa dagen de haft. Vi vet att detta är ett viktigt uppdrag.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.