Eddaskolan. Foto: Rosie Alm

Eddaskolan

På skolan

Välkommen till Eddaskolan, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, arbeta hos oss, aktiviteter under året

Barn- och elevhälsa

Mobbning, trygghet och diskriminering, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Hemmet och skolan

Forum och kanaler, samverkan

Arbetssätt och kvalitetsarbete

Kvalitet i grundskolan, pedagogisk plattform

Skolportalen - skola

Rutiner frånvaro och ledighet, vistelsetider på fritids, lärande och utveckling, allergi- och specialkost

Kontakt

Kontakta oss, BEO, oro och synpunkter

Fotograf: Jonas Bilberg

Välkommen till Eddaskolan

Vi har 340 elever i årskurs F-6 och fritidsverksamhet.

Händer skriver på dator.

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Penna bredvid en hög med papper

Gör dina ärenden enkelt i e-tjänsten för grundskola

Här ansöker du om skolbyte grundskola och inflytt grundskola.