Fyra elever löser en uppgift.

Eddaskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Fotograf: Jonas Bilberg

Rektorn har ordet

Jag heter Lena Thörnblom och är rektor på Eddaskolan belägen i Valstaområdet. Vi har 280 elever i årskurs F-5 och fritidsverksamhet.

Välkommen!

Välkommen till Eddaskolan. Våra elever är trygga och trivs på vår skola och i vårt fritidshem. Hos oss får ditt barn utvecklas och lära för framtiden. Våra elever får goda kunskaper och en stimulerande miljö att lära sig i. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att vara nyfiken på nya kunskaper och ha tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

Händer skriver på dator.

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter