Välkommen till Eddaskolan

Eddaskolan ligger i Valstaområdet. Vi har 340 elever i årskurs F-6 och fritidsverksamhet.

Rektor Lena Thörnblom. Fotograf: Jonas Bilberg (sam88)

Fotograf: Jonas Bilberg

På Eddaskolan arbetar vi efter mottot "Tillsammans är vi starka". Här bryr vi oss om och respekterar varandra. Hit är alla välkomna och alla elever ska ges samma möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi tror att våra elever kan, och vi har höga förväntningar på dem.
Vårt mål är att alla elever som lämnar Eddaskolan ska göra det med minst godkänt i alla ämnen och ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens lust att lära och skapa kunskaper för livet.

Skolan har utöver det viktiga kunskapsuppdraget även ett ansvar att utbilda demokratiska och välfungerande samhällsmedborgare. Därför arbetar vi aktivt med elevinflytande. Eleverna får en känsla av sammanhang och förståelse för hur de kan påverka sin skolvardag. Genom värdegrundsarbete, gemensamma aktiviteter och fadderverksamhet i den dagliga verksamheten skapar vi en god samhörighet på skolan där alla elever ska känna trygghet och trivsel.

Vi vuxna är här för att stödja, uppmuntra och hjälpa eleverna på vägen. Det är ett meningsfullt och fantastiskt arbete! När våra elever lyckas i skolarbetet ger vi dem en framtidstro och en tro på sig själva.

Eddaskolans vision lyder:

”Tillsammans skapar vi en atmosfär, där vi lär av varandra, stärker varandra och tar hand om varandra. Till Eddaskolan kliver elever in från olika delar av världen. Ut kliver samhällsmedborgare med öppna sinnen och tilltro till den egna förmågan.”

Välkommen till Eddaskolan!
Lena Thörnblom
Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.