Kontakt

Här finns information om hur du kommer i kontakt med oss i olika frågor.

Administration

Skoladministratör: Pia Ingeholm
Telefon: 08 597 831 24
E-post: pia.ingeholm@sigtuna.se

Rektor: Lena Thörnblom
Telefon: 08 597 831 25
E-post: lena.thornblom@sigtuna.se

Biträdande rektor: Sazan Osman
Telefon: 08-591 269 08
E-post: sazan.osman@sigtuna.se

Biträdande rektor: Claudia Yüksel
E-post: claudia.yuksel@sigtuna.se

Fritids

Verksamhetsledare: Esther Makdissi Altun

Telefon: 0736338799

Oden fritids förskoleklass: 073 661 35 38
Freja fritids åk 1-2: 0736663509
Tor fritids åk 3-4: 08 597 837 99

Medarbetare

För att kontakta medarbetare använd fornamn.efternamn@edu.sigtuna.se

Om du har svårigheter med att komma i kontakt med personalen, kontakta administrationen, så hjälper vi dig.

Elevhälsa

Kurator: Dario Dakic
Telefon: 0736663554
E-post: dario.dakic@edu.sigtuna.se

Skolsköterska: Louisa Bergvall
Mobil: 0737148183
Telefon: 0859783428
E-post: louisa.bergvall@sigtuna.se

Skolläkare kontaktas via skolsköterska. Specialpedagog och psykolog kontaktas via rektor.

Besök oss

Torsgatan 49
195 58 Märsta