Fritidshemmet

Före och efter skoltid på vardagar har ditt barn möjlighet att gå på fritids hos oss. Det gäller barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

Flicka spelar schack utomhus

Lärande

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Eddaskolan har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande.

Eleverna har utöver fritids på de egna avdelningarna även tillgång till andra platser på skolan, till exempel idrottshall, musiksal och rum för skapande. Vi har även en stor och fin skolgård med närhet till skogen.

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.

Samverkan och delaktighet

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och förmågor under hela dagen. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem genom att vi har regelbundna fritidsråd där vi bland annat diskuterar värdegrund, hur vi är mot varandra i gruppen och hur vi vill att verksamheten ska se ut och fungera.

Öppettider och måltider

Fritids har öppet klockan 06.30-18.00. Frukost serveras klockan 07.30.

Fritidshemmet är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar om inget annat har angivits.

Frukost och mellanmålet äter vi i skolans matsal. Fritidshemmets öppettider är klockan 6.30 - 18.00. Frukost serveras klockan 7.30 och mellanmålet ca klockan 14.

Fritids under skolloven

Under skolloven erbjuder vi heldagsomsorg för anmälda elever. Vi passar då på att utforska vår omvärld med aktiviteter och trevliga utflykter. För att ha möjlighet att planera en bra verksamhet för barnen på fritids under loven så är vi tacksamma om ni lämnar in lovlappar i god tid.

Kontakt

Om du har några frågor om fritidshemmet är du välkommen att kontakta vår verksamhetsledare Esther Makdissi Altun: esther.makdissi@edu.sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.