Våra traditioner

På Eddaskolan har vi aktiviteter som vi värnar om. De ger stabilitet och löper som en röd tråd under skolåret. Elever, personal och föräldrar deltar aktivt i de olika aktiviteterna.

Aktiviteter på höstterminen

Värdegrundsvecka och samarbetsövningar

Vi startar varje läsår med ett intensivt värdegrundsarbete.

Skoljoggen

Vi går eller springer i spåret och äter lunch ute. Detta gör vi två gånger per läsår, en gång på hösten och en gång på våren.

FN-dagen

Hela skolan arbetar med barnkonventionen. Vi börjar med en gemensam samling med ljus och sång på skolgården.

Nobellunch

Vi uppmärksammar Nobeldagen med att äta Nobellunch i matsalen.

Föräldrafrukost

Föräldrar bjuds in att äta frukost med sina barn på skolan en gång per läsår.

Luciatåg

Luciamorgon i Valsta kyrka. Årskurs 3 sprider ljus och värme med sång för hela skolan.

Julavslutning

Vi samlas ute på skolgården på morgonen, sjunger och lyssnar till rektorns jultal.

Aktiviteter på vårterminen

Alla hjärtans dag

Elevrådet bjuder alla elever på fika.

Friluftsdag

Hela skolan deltar i olika idrottsaktiviteter utomhus och lunchen grillas ute.

Rocka sockorna

Den 21 mars bär vi udda par sockor och firar att vi är lika och olika.

Skräpplockarvecka

Under en vecka på våren plockar vi skräp på vår skolgård och i skogen intill.

Fritidshemmens dag

Olika aktiviteter och knytkalas utomhus.

Friidrottsdag årskurs 3-5

Varje vår deltar årskurs 3-5 i en friidrottsdag som anordnas av elever på Arlandagymnasiet.

Brännbollsmatch

Sista veckan på läsåret spelar de äldsta eleverna på skolan brännbollsmatch mot personalen.

Skolavslutning

Utomhus med sång och uppträdande för hela skolan och föräldrar. De äldsta eleverna tackas av och rektorn avslutar med ett sommarlovstal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.