Steningehöjdens skola

Steningehöjdens skola

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Helena Eriksson

Rektorn har ordet

Steningehöjdens skola en skola i framkant, med fyra fokusområden - lärande, digital förmåga, hälsa och känsla.

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Steningehöjdens skola i Märsta! Vi är idag en F-8 skola, men från och med hösten 2020 kommer vi även erbjuda årskurs 9 hos oss.

Vårt mål är att vi ska vara en trygg skola för alla med tydlighet och stark värdegrund. Där alla våra elever känner trivsel, trygghet och studiero. Vi ska vara en skola i framkant som jobbar utifrån våra fyra fokusområden: Digital förmåga, lärande, känsla och hälsa.

Våra elever ska få goda kunskaper och lära i en stimulerande miljö. Vi ska vara en skola med hög måluppfyllelse. Hos oss får ditt barn utvecklas, känna trygghet och lära för framtiden. Genom engagerade, inspirerande och kompetenta vuxna skapar vi förutsättningar för varje barn att få tilltro till sin egen förmåga att lyckas och skapa nyfikenhet inför nya kunskaper.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Sjuk pojke snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Nyheter

 • 28 maj 2020
  Rektorn informerar

  Rektorsbrev för maj 2020

  Nu är vi nära sommarlovet, eleverna är trötta och vi vet av erfarenhet att det kan vara ett par jobbiga veckor för många.

 • 04 maj 2020
  Rektorn informerar

  Rektorsbrev för april 2020

  Hoppas att ni haft en fin Valborgshelg, om än lite annorlunda. Ingenting är sig likt just nu i den svåra tid som vi befinner oss i.