S:ta Gertruds skola

S:ta Gertruds skola

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Ingela Björk

Rektorn har ordet

Jag heter Ingela Björk och är rektor på S:ta Gertruds skola. Vi har 415 elever i årskurs F-6 och fritids efter skoltid.

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till S:ta Gertruds skola, en skola i tiden!
Vi har glädjen att ansvara för cirka 415 elever, varav cirka 180 är inskrivna på skolans fritidshem. På S:ta Gertrud värdesätter vi goda relationer. Vi ser skola och fritids som en helhet, det är tillsammans och i mötet med andra som lärande sker. Våra elever ska känna trygghet, ha roligt och samtidigt utmanas i sitt lärande. Ett nära samarbete med hemmet är viktigt för oss!

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.