Fritidshemmet

Före och efter skoldagen samt under lovdagar är ditt barn välkommen att vara hos oss på S:ta Gertruds fritidsverksamhet. Vi har två avdelningar - Skarven och Viggen.

Flicka spelar schack utomhus

Lärande

Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande verksamhet. Vi arbetar utifrån läroplanen (Lgr11) som är gemensam för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan. Läroplanen innehåller fyra fokusområden som är grunden för vår verksamhet. Det är:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Trygghet och social utveckling

Vi vill hjälpa barnen att bli självständiga och ansvarsfulla, att kunna respektera olikheter och olika åsikter. Genom att öva på att lyssna, samarbeta och kompromissa tränas barnen i att visa förståelse, tolerans och känna empati. De lär sig också att ta ansvar för sina handlingar och sina egna och gemensamma saker.

Delaktighet

Barnen ges möjlighet att aktivt delta i fritidsverksamhetens utformning genom att medverka i planering. De är också med och utvärderar de aktiviteter vi genomfört.

Öppettider

Fritidshemmet på S:ta Gertruds skola öppnar på Skarven klockan 6.30 på morgonen. Skarven ligger i huvudbyggnaden, i hörnet närmast paviljongerna. Här är barnen fram till klockan 7.30 då frukost serveras i matsalen. På eftermiddagen är barnen uppdelade på två olika fritidshem beroende på vilken klass de går i. Fritids stänger för dagen klockan 17.30 på Skarven.

Mellanmålet serveras 13.30-14.30.

Kontakt

Om du är nyfiken eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta våra avdelningar. Aktuella nummer hittar du under "kontakt".

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.