Aktiviteter under året

På S:ta Gertruds skola har vi aktiviteter som vi värnar om. De ger stabilitet och löper som en röd tråd under skolåret. Elever, personal och vårdnadshavare deltar aktivt i de olika aktiviteterna.

Aktiviteter på höstterminen

Vi sjunger in skolstarten i augusti

Vi hälsar gamla och nya elever samt föräldrar välkomna med några sånger. Det är en gemensam samling på skolgården innan vi går in i klassrummen. Vi utlyser samtidigt skolfred för det nya läsåret.

Skoljoggen

Vi går eller springer elljusspåret vid skolan, så många varv vi hinner och orkar. När vi kommer i mål bjuds vi på frukt.

Soppkväll med öppet klassrum

En eftermiddag i början av november bjuder vi på värmande soppa till självkostnadspris i matsalen. Samtidigt öppnar vi upp alla klassrum och slöjdsalar för besök.

FN-dagen

Hela skolan arbetar på olika sätt med barnkonventionen.

Luciatåg

På luciamorgon samlas vi i idrottshallen för att uppleva luciatåget som eleverna i årskurs 4 ansvarar för.

Aktiviteter på vårterminen

Talangjakt

Här får alla våra ”artister” chans att vara med. Varje klass representeras av ett bidrag.

Fotbolls- eller brännbollsturnering

Någon dag i slutet av läsåret spelar elever ur årskurs 6 och delar av personalen matcher i fotboll eller brännboll.

Skolavslutning

Vi avslutar läsåret gemensamt på skolgården med sång och uppträdande för hela skolan, släkt och vänner. Eleverna i årskurs 6 avtackas högtidligt och rektorn avslutar med ett sommarlovstal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.