Barn- och elevhälsa

Här kan du läsa om hur vi arbetar med trygghet, trivsel och studiero i skolan och på fritidshemmet.

S:ta Gertruds skola är en trivselledarskola

Trivselledarkonceptet är en del i vårt främjande och förebyggande hälso- och trygghetsarbete på skolan. Vi ser tydliga resultat på att det motverkar kränkningar, bidrar till aktivitet och främjar inkludering på raster på helt nya sätt.

Syntolkning: två barn i orangefärgade västar pratar om hur det är att vara trivselledare.

Varje rast erbjuds eleverna olika aktiviteter ledda av en trivselledare som är elever som frivilligt har anmält sig att vara trivselledare under en termin.

Elever som vill bli trivselledare blir utbildade tillsammans med trivselledargruppen som består av fritidspersonal, socialpedagog och skolans kurator.

Målet för trivselledaridén är att:

  • ökad trivsel
  • främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
  • bygga goda vänskapsrelationer
  • förebygga konflikter och mobbning
  • främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
  • främja ökad aktivitet i undervisningen