Vårt trygghetsarbete

På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. S:ta Gertruds skola har därför ett trygghetsarbete som utgår från ledorden respekt, hänsyn, trivsel och trygghet.

Plan mot diskriminering

Alla skolor i Sigtuna kommun har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsteamet

Trygghetsarbetet leds av Trygghetsteamet där rektor, skolans elevhälsopersonal samt två lärare ingår. Trygghetsteamet träffas för möten en gång i månaden och vid behov. Teamet har till uppgift att stötta det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Gruppen ger stöd till elever och pedagoger när kränkande behandling/allvarliga händelser har förekommit och rektorn/Elevhälsoteamet anser att ytterligare stöd behövs för att lösa situationen.

Rastvärdar

Vi har ett välfungerande schema för rasttillsyn med tydliga gula västar som rastvärdarna bär. Rastvärdarna är aktivt med och stöttar elevernas lek och relationer. Rastvärdarna hjälper exempelvis även till med att dela in i fotbollslag andra lag/grupperingar.

Måltider

Eleverna har fasta platser/bord under lunchen. Vid frukost och mellanmål hjälper fritidspersonalen till att placera eleverna vid borden.

Fadderverksamhet

Vi startar upp fadderverksamhet under året mellan förskoleklasserna och klass 3. Årskurs 1 och årskurs 4 fortsätter att träffas några gånger under året i sina faddergrupper.

Elevdelaktighet

Vi har klassråd, elevråd och matråd där alla elever har möjlighet att vara delaktiga i hur vi tillsammans skapar en skola med trygghet och trivsel.

Kartläggning av skolmiljön ur trygghetsperspektiv

Vi gör årligen en kartläggning under året av hur våra elever upplever skolmiljön och om det finns platser eller situationer där de känner sig otrygga. Kartläggningen ingår som underlag till ”planen mot diskriminering och kränkande behandling”.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete och dialog med vårdnadshavare. Här kan du läsa mer om hur vi samverkar och kommunicerar med hemmet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.