Välkommen till S:ta Gertruds skola

Vi har ca 300 elever i årskurs F-6 och fritids efter skoltid. Vår skola ligger i Til och Björkbacka i östra delen av Sigtuna stad.

Vi har en stor härlig skolgård som bidrar till rörelse, kreativitet och lek. Närheten till skog och natur inbjuder till utepedagogik. Det är lätt att nå S:ta Gertruds skola eftersom bussen går precis utanför.

På S:ta Gertrud värdesätter vi goda relationer. Vi ser skola och fritids som en helhet, det är tillsammans och i mötet med andra som lärande sker. Våra elever ska känna trygghet, ha roligt och samtidigt utmanas i sitt lärande. För oss är det viktigt att arbeta för ett gemensamt bemötande och förhållningssätt där olikheter är en tillgång.

Kooperativt lärande och språkutvecklande arbetssätt är båda naturliga inslag i vår undervisning. Vi ser att det bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse.

Skolan har generösa utrymmen och är utrustad med såväl idrotts-, slöjd- och musiksal. Vi har ett välutrustat och populärt skolbibliotek som vi är lite extra stolta över. Biblioteket har aktuell litteratur för alla åldrar.

Våra fritidsavdelningar har egna anpassade lokaler för pedagogisk verksamhet. De har tillgång till digitala enheter som kan användas under hela skoldagen.

Vi vill att våra elever ska känna trygghet, ha roligt och samtidigt utmanas i sitt lärande. Ett nära samarbete med hemmet är viktigt för oss. Därför är en god kontakt och relation skola och hem ovärderlig i det dagliga arbetet med era barn, våra elever. Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av er till någon av oss som jobbar här.

Ingela Björk
Rektor S:ta Gertruds skola

Rektor Ingela Björk. Fotograf: Jonas Bilberg  (sam90)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.