Centralskolan

Centralskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Fredrik Andersson

Rektorn har ordet

Jag heter Fredrik Andersson och är stolt rektor på Centralskolan. Vi är idag 460 elever från förskoleklass till årskurs åtta.

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Centralskolan!
Centralskolan byggdes i början av 1900 - talet och är en av kommunens äldsta skolor, men i januari 2018 flyttade verksamheten in i en alldeles nybyggd skolbyggnad.
Skolan är en F-8 skola (F-9 från och med läsåret 2020-2021) samt grundsärskola för årskurs 1-9.
Skolans gemensamma värdegrund är KRUT:

  • Kamratskap
  • Respekt
  • Unik
  • Trygghet
Logga in på skolportalen

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter