Sagaskolan

Sagaskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Tf rektor Sussie Nybacka

Rektorn har ordet

Jag heter Sussie Nybacka och är tf rektor på Sagaskolan. På skolan har vi ca 370 elever i årskurs F-6,

Välkommen!

Sagaskolan ligger centralt i Valsta, Märsta och i vår direkta närhet finns naturområden som vi använder i våra verksamheter. På skolan har vi ca 370 elever i årskurs F-6, av dessa går ca 200 elever på fritids. Alla årskurser är tvåparallelliga.

Trygghet, arbetsro, glädje och gott kamratskap är viktiga förutsättningar för allt lärande både bland barn och vuxna. Vi strävar hela tiden efter att skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och utveckling hos våra barn.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.

Nyheter

 • 02 juni 2020
  Allmänt

  Film om våra förskoleklasser

  Här är en filmatiserad presentation om Sagaskolans förskoleklasser.

 • 16 mars 2020
  Rektorn informerar

  Rektorsbrev

  Vi har nu en allvarlig situation i hela världen då vi ska ta kloka beslut i ärenden som vi inte hanterat tidigare. Det innebär att vi måste hantera situationen med klokhet och vara lite eftertänksamma så beslut inte får negativa konsekvenser.