Ekillaskolan

Ekillaskolan

Om skolan

Rektorn har ordet, skolportalen, läsårstider, fritidshemmet, vår mat, arbeta hos oss, hur vi arbetar

Trygghetarbete

Trygghet, trivsel och studiero, vårt trygghetsarbete, elevhälsan

Tillsammans hem och skola

Forum och kanaler, samverkan

Kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete, studie- och yrkesvägledning

Blanketter och rutiner

Rutiner frånvaro och ledighet, allergi- och specialkost, hantering av personuppgifter

Kontakt

Kontakta oss, frånvaroanmälan, BEO, oro och synpunkter

Rektor Ylva Hultblad Hederfors

Rektorn har ordet

Mitt namn är Ylva Hultblad Hederfors jag och är rektor på Ekillaskolan. Jag har arbetat som rektor i kommunen i fem år

Välkommen!

Hej och varmt välkomna till Ekillaskolan - världens viktigaste arbetsplats!

Här möts vi tillsammans - barn, ungdomar och vuxna - i ett gemensamt arbete för att du som växer upp ska få en bra start i livet. Vi vuxna ska göra allt för att du ska få det bra och för att du ska få de kunskaper du behöver i livet.

Hur du kommer att lyckas beror också på dig. Det krävs ett gott uppförande så att både du själv och andra runt omkring dig ska kunna göra ett bra arbete. Det krävs ansträngning för att nå goda resultat.

Hjälps vi åt och tar hänsyn till varandra skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för alla att utvecklas positivt.

Händer skriver på dator

Skolportalen

Här hittar du som vårdnadshavare användbara länkar som tar dig vidare till våra digitala skoltjänster.

Sjuk pojke som snyter sig.

Frånvaroanmälan

Här kan du läsa om hur du sjukanmäler, gör ledighetsansökan och hur vi arbetar med frånvarorapportering på skolan.

Information om corona­viruset

Information om corona­viruset

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset och följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram.