Valstagruppen

I stadsdelen Valsta arbetar en grupp fältande socialsekreterare och kuratorer med att ge stöd till unga mellan 10 och 20 år, som löper risk att begå eller utsättas för brott.

Valstagruppen arbetar uppsökande mot unga och deras vårdnadshavare för att förebygga att unga begår brott eller blir utsatta för brott. Vi riktar oss till unga mellan 10 och 20 år.

Även vårdnadshavare som är oroliga för sin ungdoms umgänge, skolsituation eller oroande beteende kan få stöd. Många gånger hamnar man i konflikter hemma utifrån att man som förälder har en oro för sitt barn, och det kan vi erbjuda hjälp med att hantera.

Vad kan Valstagruppen göra?

Vi stöttar ungdomar och deras nätverk av vuxna i olika situationer. Bland annat kan vi erbjuda hjälp vid kris, till exempel om en ungdom blivit misstänkt för brott. Vi rör oss i stadsdelen Valsta, på tider när ungdomar ofta finns ute.

Hos oss får du träffa en kurator eller socialsekreterare som kan stötta dig att hantera konflikter på ett annat vis, välja ett nytt vägval i livet och få stöd i att hantera andra vuxnas bemötande mot dig. Men vi kan även hjälpa dig i utvecklingen av att bli en ung vuxen som inte hamnar i situationer som är dåliga för dig.

Hos oss kan även vi stötta dig som vårdnadshavare och ta hjälp av familjen och ungdomens nätverk för att stärka det som fungerar bra och stötta dig med att hantera det som behöver förändras för din ungdoms bästa.

Fyra personer går i en stadsmiljö. De har svarta jackor på sig med texten socialsekreterare i fält på ryggen.

Valstagruppen finns på plats i stadsdelen Valsta under dagar, kvällar och helger. Foto: Sigtuna kommun

Vi som arbetar här

Vi är kuratorer och socialsekreterare som arbetar i fält, för att arbeta förebyggande men också för att erbjuda stöd i ett tidigt skede till unga och deras familjer som är i behov av det. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och föräldrar.

Hur går det till?

Du kan träffa oss ute, på skolor eller andra platser i kommunen, eller kontakta oss på egen hand. Vi lyssnar då på dina behov och guidar dig till rätt stöd. Om vi gör bedömningen att vi kan hjälpa dig och din familj, beviljar vi stöd så fort vi kan.

Sekretess och anmälningsplikt

Vi har sekretess och kommer därför aldrig dela någon information om dig utan ditt samtycke.

Har du det inte bra har du rätt att få hjälp och skydd. Därför måste vi anmäla om vi blir oroliga för att du kan fara illa eller ta skada. Det kallas anmälningsplikt.

Läs mer om Valstagruppen i en nyhet från maj 2023. Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt när du ser oss på skolor, gator och torg.

Du kan också ringa, skicka sms eller skicka e-post till vårt kontaktcenter.

Telefonnummer: 08-591 260 00

SMS: 070-086 11 12

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Här hittar du fler sätt att ta kontakt med vårt kontaktcenter. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.