Stöd till unga brottsutsatta och vittnen

Stödcentrum Nordväst är en kommungemensam verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 10-21 år som blivit utsatta för eller som är vittnen till ett brott. Även anhöriga har möjlighet att få hjälp och stöd. Här får man möjlighet att prata om tankar och funderingar kring brottshändelsen och hur det har blivit efteråt.

Innehåll på denna sida

Vad kan vi erbjuda?

Stödsamtal

Samtalen utgår från vad den unga själv vill prata om i anknytning till brottet. Målet är att stötta ungdomen att formulera sina tankar, att se sin egen kapacitet och att kunna gå vidare med sitt liv.

Praktiskt stöd

Vi kan vara ett stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde, och åklagarmyndighet samt ge information om ersättningsmöjligheter.

Rättegångsstöd

Vi förbereder brottsutsatta och vittnen inför rättegång genom exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. Vi kan även följa med som stöd vid rättegång.

Anhörigstöd

När någon i familjen utsätts för ett brott påverkar det ofta hela familjen. Närstående kan höra av sig med sina frågor och funderingar för att få råd och stöd.

Medling vid brott

Vi medlar i ärenden där den som begått brottet är mellan 12-21 år. Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den som utsatts för brottet. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare som ger stöd till båda parter.

Hur går det till?

Innan medlingstillfället inbjuds båda parter till separata förmöten med medlare där man får information om hur medlingen går till, förbereder medlingstillfället och får välja om man vill delta i medling eller inte. Om båda parter vill delta bokas en tid för gemensamt medlingsmöte. Medlingen sker vid sidan om den vanliga rättsprocessen.

Varför medling?

För dig som utsatts för brott ger medling en möjlighet att ställa frågor och framföra tankar till den som utsatt dig för brott. Medlingen är ett tillfälle att berätta om sina upplevelser av brottet.

För den som begått brottet kan medlingen ge en chans att berätta om sina upplevelser och konsekvenser av brottet, visa att man tar ansvar för det man gjort och att man vill försöka minska de negativa följderna av brottet.

Du kan själv ta initiativ till medling genom att ta kontakt med utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller direkt med stödcentrums medlingsverksamhet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.