Publicerad:

Kuratorer och socialsekreterare vandrar i Valsta - för ungdomarnas skull

Sex socialsekreterare och kuratorer från socialtjänsten är numera bekanta ansikten för ungdomarna i Valsta. Där finns de på plats för att stötta unga mellan 10 och 20 år.

Kuratorer, socialsekreterare och en samordnare finns sedan i höstas på plats i och runt Valsta – inte bara på dagarna, utan också på kvällar och helger. De jobbar i den så kallade Valstagruppen, som vänder sig till ungdomar mellan 10 och 20 år som riskerar att hamna i kriminalitet.

Vi vill få ungdomarna att förstå att vi finns där för deras skull. Att skapa förtroende är a och o för att få de unga att över huvud taget öppna sig och ta hjälp att bryta en negativ spiral. Samtidigt får vi chans att berätta om vad socialtjänsten gör och kanske ta död på en och annan missuppfattning, säger Emeli Kircali, projektledare och samordnare för Valstagruppen på Sigtuna kommun.

Fyra personer i svarta jackor med texten Socialarbetare i fält på ryggen. De går på ett torg i Valsta centrum.

Foto: Sigtuna kommun

Gruppens främsta fokus är att vända en eskalerande våldstrend och att hindra att ungdomar hamnar i kriminella kretsar, men också att hjälpa till att minska misstro och missförstånd om vad socialtjänsten jobbar med. Att Valstagruppen vänder sig till så unga barn som 10-åringar, beror på att de kriminella gängen inte tvekar att använda de yngre för sina syften. Till exempel som spanare och informationsinsamlare.

Valstagruppen är en kontaktyta för ungdomar och föräldrar som kanske inte skulle ta kontakt med kommunen på vanligt sätt. Tillsammans med andra verksamheter från Sigtuna kommun, till exempel stadsdelsmammor och fältare, kan de se och höra vad som händer, skapa kontakt och bygga en relation.

Och att finnas där ungdomar rör sig och kunna berätta vad kommunen kan stötta med har visat sig göra skillnad. Sedan Valstagruppen började vara tillgängliga på gator och torg har flera ungdomar fått kontakt med socialtjänsten på ett mer avdramatiserat sätt. Resultatet har hittills blivit stöd och insatser till tio ungdomar, och fler utredningar om eventuellt stöd är på gång. Även ungdomarnas föräldrar involveras när det behövs.

Föräldrarna är så klart viktiga för alla ungdomar, och vi kan bidra till att de blir ett bättre stöd för sina barn. En del föräldrar saknar sociala nätverk och andra vuxna att bolla med, fortsätter Emeli Kircali.

Emeli Kircali lägger till:

Vi märker ett större intresse från både ungdomar och vuxna nu när vi varit igång i några månader och vi tas emot väl av de flesta. Ungdomarna vill prata med vuxna. Nu när det blir varmare och fler rör sig ute på kvällarna, så lägger vi om våra scheman och kommer vara tillgängliga ännu mer där ungdomarna finns.

Efter att ha utrett vilken typ av hjälp som ungdomen behöver för att komma bort från den kriminella miljön de är eller riskerar att hamna i, erbjuds hjälp som anpassas till var och en. Någon kanske tackar ja till ett antal samtal med Valstagruppens utbildade kuratorer, medan en annan får kontakt med andra specialister.

Alldeles nyligen öppnade också Valstagruppens egen lokal vid Valstavägen. Det är en neutral plats där ungdomar kan möta någon ur gruppen för att prata och få stöd i lugn och ro.