Publicerad:

Projektledaren berättar: Så bidrar Valstagruppen till trygghet

En grupp kuratorer och socialsekreterare finns på plats i Valsta för att hindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Vi har ställt några frågor till projektledaren.

En kvinna som ler och tittar in i kameran

Emeli Kircali är samordnare för Valstagruppen, som nyligen flyttat in i sina lokaler i Valsta centrum.

2021 bedömde polisen Valsta som riskområde. Det gjorde att kommunen genom sina preventionssamordnare fick i uppgift att ta fram förslag på hur vi skulle kunna jobba förebyggande i området för att bidra till att vända trenden.

En av åtgärderna som föreslogs och genomfördes var att skapa Valstagruppen, som varit aktiv sedan 2022 och som nu också flyttat in i lokaler i Valsta centrum. Gruppen skapar relationer med ungdomar mellan 10 och 20 år som riskerar att hamna i kriminalitet och erbjuder dem stödinsatser.

Vilka riktar ni er till?
Hela vårt arbete är ungdomsinriktat, och i det ryms även stöd till föräldrar som har utmaningar med ett eller flera barn som är i riskzonen för ett liv i kriminalitet. Mot föräldrar är det främst kunskapshöjande insatser för att få dem att själva kunna hantera situationen hemma och ha större förståelse kring vad som sker. Mot barnen och ungdomarna arbetar vi individbaserat, särskilda insatser anpassade för just dem. Det gör att vi har väldigt hög sekretess kring vårt arbete, säger Emeli Kircali, projektledare för Valstagruppen.

Vad gör Valstagruppen speciell?
Vi är en grupp som har ett eget kretslopp, skulle man kunna säga. Vi har handläggare och kuratorer och genom det kan vi göra bedömningar, motiveringar av insatser och behandling. Vi har hela kedjan inom gruppen. Vi har också ett tydligt fokus på unga som är i risk att hamna i kriminalitet eller unga som behöver stöd att kliva ur kriminalitet. Självklart kan annat stöd inom vår kommun eller i regionen kopplas på om det behövs, säger Emeli Kircali.

Finns det fler framgångsfaktorer?
Det är väldigt viktigt att komma in så tidigt som möjligt för att vara framgångsrika i det här arbetet, och det är också något som gör Valstagruppen speciell. Vi jobbar på ”fältet”, vi rör oss i Valsta och i kringliggande områden och är synliga och tillgängliga. Vi är trygga vuxna som det ska vara lätt att prata med. Alla som jobbar i Valstagruppen är ute, menar Emeli Kircali.

Hur flexibla kan ni vara i ert arbete?
Vi får information om prioriterade områden där det kanske är stökigt och vi använder den för att styra våra insatser och vår tid. Vi ser över det kontinuerligt och fokuserar på platser som behöver mer vuxennärvaro. Vi jobbar parallellt både långsiktigt och situationsbaserat, säger Emeli Kircali.

Varför har ni flyttat till lokaler i Valsta?
Ofta ser man att myndigheter, funktioner och näringsliv sakta men säkert flyttar från områden som är utsatta, när det istället är viktigt att etablera en närvaro och vara lättillgängliga. Vi är i Valsta av den anledningen, avslutar Emeli Kircali.