Publicerad:

”Deltagarna har utvecklats som människor”

Tjejer oxå är ett initiativ som går ut på att få tjejer som riskerar att välja fel vägar i livet att hitta bättre alternativ. Och, på relativt kort tid märks redan en helt annan framtidstro hos deltagarna.

Joakim Hammarstedt arbetar som trygghetssamordnare på Ekillaskolan. Han är den som valt ut deltagarna, eftersom han träffar tjejerna dagligen.

Jag kan se att deltagarna utvecklats som människor. De har fått en annan syn på ansvar, de har lärt sig att lita på vuxna i deras omgivning och de har en helt annan attityd gentemot andra människor. Tjejerna har även lärt sig att lösa konflikter på ett annorlunda sätt än tidigare, berättar Joakim Hammarstedt.

Initiativet Tjejer oxå har pågått sedan början av 2022 och riktar sig till just tjejer som behöver bryta ett dåligt mönster och få fler positiva förebilder runt sig. Det handlar om att se och fånga upp unga personer som riskerar att välja fel vägar i livet.

Två till tre gånger i månaden arrangeras träffar med de nio högstadietjejerna från kommunen som deltar.

För vissa var det självklart att ta sig an ansvaret som det innebär att vara med, för andra var det till en början en tveksamhet. De var oroliga för att de inte skulle klara av det. För att delta ställs nämligen vissa krav. Ett fint ögonblick som jag bär med mig är just när tjejerna själva skrev ihop förhållningsregler innan starten, deras sätt att peppa varandra, säger Joakim Hammarstedt.

Ett annat tillfälle som Joakim minns med värme, var när Tjejer oxå hade som aktivitet att gå en höghöjdsbana. För vissa var det läskigt, och sättet som tjejerna ställde upp och stöttade varandra på då var fint att se, berättar han.

Deltagarna har också varit på Midgårdsbadet och provat på livräddning, de har fått åka med Kustbevakningen, de har tränat tillsammans och fått bättre kunskaper om kost, personal från Mini Maria har pratat om droger och dess konsekvenser, polisen har varit och pratat med gruppen om svartsjuka, hur mycket kontroll som är ok att ha över varandra, om det är rätt eller fel att kräva att få titta igenom varandras mobiler med mera. Polisen har vid ett annat tillfälle pratat om sociala medier, riskerna där och vad som kan läggas ut och vad som faktiskt är brottsligt samt lärt ut självförsvar.
Härom veckan var det tema brand som stod på schemat. På övningsfältet utanför Räddningsskolan i Rosersberg fick tjejerna (självklart iklädda särskilt anpassad utrustning) fick bland annat gå in i en brinnande container, där det var 800 grader vid taket. De fick också se hur lätt damm fattar eld, uppleva en övertändning och prova att släcka den. Sedan bjöds det på grill.

Per Jonsson, distriktschef på brandkåren Attunda, säger:

Tjejerna var supermodiga och jag är grymt stolt över deras agerande. Jag ser tjejer som tar ansvar och vi har jättebra dialoger. Alla förtjänar att få en möjlighet att ta ett steg i en annan riktning.

Joakim Hammarstedt instämmer:

Jag vill lyfta vikten av att tro på tjejerna även då det ibland är tungt. De här tjejerna kommer från olika bakgrunder med olika erfarenheter och förutsättningar, men under våra träffar med Tjejer oxå har de valt att samarbeta oavsett de konflikter och problem som funnits.

Tjejer oxå är ett samarbete mellan Sigtuna kommun, räddningstjänsten, polisen, Trygg i Märsta och Vi är Valsta.

Tre tjejer i orange brandmannakläder och vit hjälm syns bakifrån.

Under en eftermiddag fick deltagarna i Tjejer oxå vara på övningsfältet i Rosersberg och bland annat testa på att vara i en brinnande container. Foto: Sigtuna kommun

Tre personer syna bakifrån. De står utomhus på ett fartyg och tittar ut över vattnet.

Att hänga med kustbevakningen har varit en annan av aktiviteterna som deltagarna i Tjejer oxå fått vara med på.

Man syns i profil, i förgrunden syns en rygg med syrgastuber.

Joakim Hammarstedt arbetar som trygghetssamordnare på Ekillaskolan. Han är en av alla som är engagerad i Tjejer oxå. Foto: Sigtuna kommun

Ansiktsporträtt av man i keps. I bakgrunden syns eldhärjade byggnader.

Per Jonsson, distriktschef på brandkåren Attunda, är initiativtagare till Tjejer oxå. Foto: Sigtuna kommun