Publicerad:

Hon är vår nya kommunpolis

Jenni Pers – Dahlqvist är sedan början av september Sigtuna kommuns nya kommunpolis. Här får du möte henne lite närmare.

En kommunpolis är anställd vid polisen, men har fokus på en kommun och det som händer där. I lokalpolisområdet Sollentuna finns tre kommunpoliser, en för Sollentuna, en för Upplands Väsby och en för oss i Sigtuna kommun.

Vad gjorde du innan du blev vår kommunpolis?

Jag var gruppchef för ungdomsgruppen i Järva. Gruppen jobbade med utredningar kring ungdomar under 18 år men hade även ett stort fokus på det brottsförebyggande arbetet. Ungdomar ligger mig varmt om hjärtat då de är framtiden. Jag var också ansvarig för att ett samarbete med socialtjänst implementerades i huset i Lokalpolisområde Järva. Där hade jag en nära samverkan med stadsdelarna Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta. Arbetet med socialtjänst i huset gav mig många insikter om att vi alla måste sänka garden och samarbeta för att det ska fungera, vi har alla vår del att fylla för att nå våra mål, mål som oftast är gemensamma. Den insikten bär jag med mig nu i rollen som kommunpolis.

Vad är det du gör i din roll som kommunpolis?

Jag är länken mellan polisen och kommunen i den strategiska samverkan vi har. Vi ser vilket behov det finns i olika delar av kommunen och skapar strategier och handlingsplaner för att försöka möta det behovet. Det är ett komplext uppdrag med många kontaktytor och som grundar sig i olika sorters frågor och problematik. Men jag är inte patrullerande polis. Som invånare ser du antagligen mer av mina kollegor när de rör sig på gator och torg, men resultatet av mitt arbete kommer att märkas.

Vilka sorters frågor handlar det om?

Det kan handla om väldigt olika frågor, allt ifrån hur våra äldre blir utsatta till att stötta skolorna och ungdomarna i deras vardag. Se till att vi har näringsidkare i kommunen som upplever trygghet och en vilja att driva sin verksamhet. Polisen har tre uppdrag, att jobba brottförebyggande, utredande och hjälpande, arbetet som kommunpolis faller in under dessa tre punkter på olika sätt.

Polis i uniform i Märsta centrum

Kommunpolis Jenni Pers - Dahlqvist

Vilka samarbetar du mest med inom kommunen?

Allra mest är det med trygghetschefen och med de säkerhetsstrateger inom kommunen som arbetar med brottsförebyggande åtgärder. Men jag jobbar även med fältarbetarna, räddningstjänsten, bostadsbolagen, näringsidkarna, öppenvården och socialtjänsten. Vi har regelbundna avstämningar där vi går igenom läget i kommunen och skapar en gemensam lägesbild. Kortfattat handlar det om att se till kommunen bästa och samverka med den aktör som är bäst lämpad för det specifika tillfället.

Vad kan kommunen bidra med i samverkansarbetet?

Genom samverkan får vi inom polisen en mycket mer komplett bild av vad som pågår i samhället som gör att vårt arbete blir mer effektivt. Vi har alla en viktig roll att fylla, vi bidrar på olika sätt men det är i samverkan tillsammans som framgången sker.

Det stora gemensamma fokuset för både polis och oss som kommun är ungdomar. Det är dem som den strategiska samverkan riktar in sig på och främst vill nå. Att de inte ska lockas in i riskmiljöer och brottslighet.

"Det handlar så mycket om att fånga upp dem, och hela det arbetet kan inte polisen göra själv. Samverkan är avgörande", avslutar Jenni Pers – Dahlqvist.