Publicerad:

Möt våra områdespoliser

John Norberg och Joar Ankarcrona är områdespoliser med ansvar för vår kommun. De jobbar operativt med långsiktigt brottsförebyggande arbete. Här berättar de mer om sitt uppdrag, om utmaningar och hur samarbetet mellan olika aktörer fungerar.

I Sigtuna kommun finns två områdespoliser. Det är poliser som har ett ansvar för det långsiktiga brottsförebyggande arbetet i ett område. De ingår inte i den grupp som patrullerar och svarar på utryckningar.

Vi är fredade från de akuta utryckningarna för att just kunna jobba långsiktigt med brottsförebyggande arbete. Främst handlar det om att hindra nyrekrytering av unga in i kriminalitet, säger John Norberg.

Deras arbete handlar mycket om samverkan med skolor och socialtjänsten och kontakt med unga i riskzon och deras föräldrar. Att bygga förtroende och skaffa sig lokalkännedom är en viktig del.

Vi märker att vår närvaro och att vi etablerar kontakt med invånare både är uppskattat och önskat. Relationerna vi bygger är helt avgörande i många fall, säger Joar Ankarcrona.

Två poliser framför en större polisbil

John Norberg och Joar Ankarcrona

Fokus på ungdomar

I Sigtuna kommun är arbetet överlag fokuserat på unga, med extra fokus på att försvåra och förhindra rekrytering av unga in i kriminella gäng. Det arbetet utrycker sig på många sätt, men i huvudsak består det av två delar.

Den ena delen handlar om att utbilda bland annat skolor att titta efter rätt saker och göra bra orosanmälningar. På så sätt kan unga som riskerar att hamna snett fångas upp tidigt innan problemen växt sig stora.

Det är ett jätteviktigt arbete att tidigt fånga upp signaler på att någon håller på att hamna snett. Att titta efter tecken på gängbildning eller narkotikaanvändning och försäljning. Vi kan inte ha daglig närvaro i alla skolor, så samverkan med personal i skolor är avgörande, säger John Norberg.

Den andra delen handlar om direktkontakt med enskilda ungdomar och deras föräldrar som behöver stöd.

Många gäng lovar gemenskap och trygghet men dessa ungdomar som rekryteras är bara förbrukningsvaror, som ska utföra olika uppdrag och handlingar eller rekrytera andra ungdomar. Det finns ingen gemenskap, inget omhändertagande. Bara utnyttjande, menar Joar Ankarcrona.

Ett bra samarbete

Både John och Joar pekar på att deras arbete dels handlar om att skydda samhället från kriminalitet, men också att skydda ungdomar från gängens rovdrift. En oroande utveckling är att yngre och yngre rekryteras och till grövre brott.

Det är sker dock en positiv utveckling här, då vi tillsammans inom kommunen, alltså med skolor, socialtjänst, fältarbetare och kuratorer har fått till ett riktigt bra samarbete, vilket leder till bättre och tidigare insatser. Vi ser att det gör skillnad och det ger en verklig skjuts i arbetet, avslutar John Norberg.