Publicerad:

Brå-projektet: Åtgärdsområden kartlagda

Brå-projektet som vi deltar i tar nästa steg efter att de lokala behoven kartlagts under vintern.

I december berättade vi att vi under 2023 och delar 2024 deltar i ett projekt som leds av Brå (Brottsförebyggande rådet). Projektet handlar om att utveckla kommuners förmåga och förutsättningar att arbeta än mer effektivt mot specifika problembilder som finns lokalt och stärka förmågan att arbeta brottsförebyggande.

Stödet från Brå anpassas efter behovet som finns i kommunen och är främst i form av kunskapshöjande insatser och utveckling av arbetsmetoder. Emma Rauf, säkerhetsstrateg i Sigtuna kommun leder projektet från kommunens håll.

Vi har nu gjort kartläggningar tillsammans med Brå för att se inom vilka områden vi vill rikta stödet mot. Vi har ett bra arbete redan idag, men det här kommer göra oss ännu starkare, säger Emma Rauf, säkerhetsstrateg, Sigtuna kommun.

Person utomhus framför ett tegelhus

Emma Rauf, säkerhetsstrateg, har fokus på bland annat brottsförebyggande arbete på strategisk nivå.

De områden där vi kommer att jobba tillsammans med Brå för att förstärka vårt brottsförebyggande arbete är:

  • Unga som rekryteras till kriminalitet
  • Välfärdsbrottslighet
  • Situationellt och platsbaserat brottsförebyggande arbete
  • Parallella samhällsstrukturer

Eventuellt kommer fler områden läggas till under arbetets gång.

Det här är ett långsiktigt arbete och förhoppningen är att vi genom samarbetet med BRÅ får med oss viktig kunskap för att kunna utveckla vårt arbete på ett bra sätt, avslutar Emma Rauf.