Publicerad:

Lokala mammor ska guida utrikesfödda invånare

Nya på jobbet i Sigtuna kommun: fyra ”stadsdelsmammor” som ska synas på stan för att sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda vuxna.

För knappt ett år sedan beskrev föräldrar i stadsdelarna Valsta och Märsta i en undersökning att de saknar kunskap om samhället, kan känna sig isolerade och ibland behöver stöd för att lösa vardagliga problem. Nu har Sigtuna kommun anställt fyra ”stadsdelsmammor” som ett sätt att minska utanförskapet.

Vi behöver fler kontaktvägar till våra utrikesfödda invånare. Det här är en mycket spännande satsning som vi har stora förväntningar på, inte minst när det gäller att skapa framtidstro, samhörighet och en ökad känsla av trygghet, säger Catarina Odenberg, chef för individ- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

Tre kvinnor i svarta jackor med ordet Stadsdelsmamma i vit text på ryggen. De går i en stadsmiljö med höghus längst bort i bild.

Under 2023 kommer stadsdelsmammor att sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda vuxna. Foto: Sigtuna kommun

Kvinnorna, som ska röra sig i centrala Märsta, Valsta och Tingvalla, bor själva i områdena och talar bland annat svenska, urdu, punjabi, arabiska, luganda och swahili. På halvtid ska de knyta kontakter, skapa nya nätverk och berätta om hur bland annat förskolan, skolan, socialtjänsten, studier och arbetsmarknaden fungerar. De ska också vara ett stöd för invånare i kontakt med olika myndigheter, som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Ett mål med insatsen är också att stärka de nyanställda kvinnorna, genom att de får breda kunskaper och en nyttig arbetslivserfarenhet.

En viktig faktor för att motverka segregation är att fler invånare kommer i arbete och känner sig delaktiga i samhället. Stadsdelsmammor är en beprövad metod med goda resultat i flera svenska kommuner.

Vi hoppas att våra stadsdelsmammor blir välkända profiler i centrala Märsta, Tingvalla och Valsta och att så många som möjligt tar deras hjälp för att i slutändan komma närmare ett arbete, studier eller få annat stöd. Alla fyra är jättepeppade att sätta igång, säger Sara Odstam, projektledare för insatsen Stadsdelsmammor i Sigtuna kommun.

Kvinnorna har profilkläder med Sigtuna kommuns logotyp och ”Stadsdelsmamma” på ryggen. Under den första tiden på jobbet träffar de kommunens olika verksamheter för att lära sig om den service som finns för alla invånare, för att sedan kunna sprida den vidare. Bland annat besöker de enheten för arbete och försörjning, Sigtuna kompetenscenter, Fritidsbanken Sigtuna, Familjecentralen, Märsta bibliotek, fritidsverksamheten Brobygget, Familjerättsbyrån samt mötesplatsen i Valsta.

Insatsen Stadsdelsmammor ska bidra till att bryta socialt utanförskap och stärka gemenskapen, delaktigheten och tryggheten i hela kommunen. Det är en del av det kommunövergripande arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, som ska minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.