Publicerad:

Fältarna – trygga vuxna som är lätta att nå

Att vara tillgängliga för kommunens ungdomar så att det är lätt att skapa kontakt är högsta prioritet för fältarbetarna. De är trygga vuxna som lyssnar om någon vill prata, oavsett om det handlar om något stort eller om något litet – alla är välkomna.

Fältarbetare, eller fältare som de till vardags kallas är trygga vuxna som jobbar nära ungdomar. I Sigtuna kommun jobbar fyra fältare, de rör sig på skolor, fritidsgårdar eller på allmänna ytor där ungdomar finns. De ingår i vårt strategiska preventions- och trygghetsarbete. De är också ofta första steget för ungdomar som behöver stöd, eller konkret hjälp med något. Oavsett om det är något stort eller något litet. De kan sträcka ut en hand när en ung person vill ta ett steg i en positiv riktning.

Vi rör oss i hela kommunen, i alla skolor, och alla öppna ytor där ungdomar befinner sig. Det är viktigt för oss att vara synliga och skapa enkel tillgänglighet. Det ska vara lätt att nå och prata med oss. Alla ungdomar är välkomna till oss, oavsett varför de pratar med oss. Vi lyssnar och vi har deras berättelse i fokus, säger Carina Isaksen, fältarbetare, Sigtuna kommun.

fyra fältarbetare i sitt kontor

Fältarna är en del av vårt strategiska trygghetsskapande och förebyggande arbete.

Arbetet är flexibelt och ingen dag är den andra lik, och vilar på tre grundpelare: uppsökande, förebyggande och relationsskapande. Arbetet planeras noga, för att nå dem som behöver deras närvaro mest. I kombination med att vara synliga på olika platser i kommunen håller de föreläsningar och utbildningar i skolor, just nu är det extra fokus på mobbning och då särskilt mobbning på nätet. De kan också följa med som stöd till ungdomar i olika möten och situationer.

Vi behöver inte lösa alla problem, men vi ska lyssna med uppriktigt intresse, och vi ska kunna slussa ungdomar vidare till de rätta instanserna om det är det de vill. Allt bygger på frivillighet. Men att visa att det finns stöd att få är ett jätteviktigt budskap för oss att förmedla. Det finns hjälp och stöd att få, om du vill ta emot den, säger Camilla Levén, fältarbetare, Sigtuna kommun.

En genuin kontakt och ett genuint intresse är en grund för att nå fram och bli insläppta i ungdomarnas liv och verklighet.

Relationsskapandet är otroligt viktigt för oss i vårt arbete. Det är därifrån förtroendet och resultaten växer fram. Det är på så sätt vi bygger en trygghet och det är så vi kan komma in tidigt och upptäcka om barn riskerar att fara illa, säger Roger Nydahl, fältarbetare, Sigtuna kommun.

Något som gruppen trycker ofta på är att alla ungdomar är välkomna, oavsett vem de är eller vad de gör, om det finns en stor problembild eller om de bara vill prata lite.

Vi har ingen anledning att stänga dörrar för ungdomar. Det finns tillfällen då vi skjuter igen en dörr tillfälligt, men den är aldrig låst. Det är aldrig kört om någon vill prata, eller ta ett positivt steg, avslutar Pelle Lundström, fältarbetare, Sigtuna kommun.