Installation av NFC taggar i ordinärt boende

Sigtuna kommun arbetar kontinuerlig med att utveckla verksamheten och öka kvalitén för brukarna. 2020 introduceras ny teknik i kommunen som förenklar för medarbetare och ger ökad trygghet för brukare som har stöd från hemtjänsten. Den nya tekniken består av NFC-taggar som placeras hemma hos brukaren på badrumsdörren alt. dörrkarmen i hallen. 

Personalen startar och avslutar sedan sitt besök med hjälp av sin telefon och tagg. Rutinen skall säkerställa att förvaltningen arbetar på samma sätt oavsett vilken hemtjänstgrupp brukaren tillhör.

Ny brukare ordinärt boende

Ny brukare ordinärt boende

Aktivitet

Ansvarig

Tid

Boka tid med brukare för

uppsättning av tagg.

Hemtjänstutförare/
Larminsatsgruppen/
Trygghetslarmssamordnare

Vid ny verkställighet där tagg ej är uppsatt.

Sätt upp tagg hos brukare. Taggen sätts antingen på ytterdörrens karm eller på badrumsdörren.

Hemtjänstutförare/
Larminsatsgruppen/
Trygghetslarmssamordnare

Vid uppsättning av tagg.

Dokumentera att tagg är uppsatt.

Hemtjänstutförare/
Larminsatsgruppen/
Trygghetslarmsamordnare

Efter installation.

Befintlig brukare där tagg ej fungerar

Befintlig brukare där tagg ej fungerar

Aktivitet

Ansvarig

Tid

Ta bort befintlig NFC-tag i LMO-appen.

HemtjänstUtförare/
Larminsatsgruppen/
Trygghetslarmssamordnare

Vid upptäckt.

Sätt upp ny tagg och registrera ny NFC-tagg i LMO-appen.

HemtjänstUtförare/
Larminsatsgruppen/
Trygghetslarmssamordnare

Efter information från utförare.

Hämta NFC-tagg

NFC-taggarna finns hos trygghetslarmsamordnare och kan, efter överenskommelse, hämtas ut där.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.