Ansök om hemtjänst

Hemtjänsten ska ge det stöd som just du behöver för att kunna bo kvar i
din bostad. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Ditt behov av hjälp avgör

Socialtjänstlagen (SoL) ger dig rätt till hemtjänst om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Biståndet ska säkra att du har en skälig levnadsnivå.

Så här går det till när du får hemtjänst

Du som behöver hjälp och stöd i form av hemtjänst är välkommen att vända dig till en biståndshandläggare.

Du kan vända dig till Kontaktcenter på telefon 08-591 260 00 eller e-post kontaktcenter@sigtuna.se för att komma i kontakt med den biståndshandläggare som har hand om det geografiska område där du bor.

Du kan också ansöka om hemtjänst direkt via vår e-tjänst.

Det är alltid du själv som ska ansöka om hemtjänst. Har du svårigheter att själv framföra dina behov av hjälp måste du ha stöd av en legal företrädare. Detta kan ske antingen genom att du gett en person en skriftlig fullmakt till att företräda dig eller att du fått en god man/förvaltare.

Steg för steg om vad som händer för dig som ansöker som äldre

Träffa en biståndshandläggare

Om du har ansökt via kommunens digitala tjänst kommer du att kunna få kontakt med en biståndshandläggare via Sigtuna kommuns Mina sidor.

Du och en biståndshandläggare bokar en tid för ett personlig möte i din bostad. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut. Du kan också behöva lämna ett läkarintyg som underlag för att biståndshandläggaren ska kunna fatta ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

  • Hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • Din fysiska och psykiska hälsa
  • Hur sin vardag ser ut
  • Hur du klarar att uträtta olika ärenden som bank eller post
  • Vad du har för intressen

Ansök muntligt eller skriftligt

Under mötet kan du ansöka muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är ditt behov som styr vilket stöd och hjälp du sedan blir beviljad.

Ombud och tolk

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen. Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp av tolk. Du som är hörsel- eller talskadad har också rätt till tolk.

Beslut om äldreomsorg och annat stöd

Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet är beslutet om det stöd du kan få.

Utifrån det som framkommit i utredningen fattas ett beslut om det stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort.

Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats. Du får då ett nytt beslut.

Ditt beslut

  • Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få.
  • Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en beslutsmotivering.

Om du hamnar på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem hjälper personalen på sjukhuset dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Vid behov anordnas ett möte på sjukhuset innan du blir utskriven, en så kallad utskrivningsplanering.

Efter fattat beslut

När du har beviljats hemtjänst ska utföraren tillsammans med dig upprätta en genomförandeplan inom två veckor. Det är viktigt att du medverkar till din genomförandeplan för att din hemtjänst ska bli så bra som möjligt. I planen ska du tillsammans med din utförare komma överens om när och hur dina insatser ska genomföras så att dina behov kan bli
tillgodosedda på bästa sätt.

Din biståndshandläggare kommer att kontakta dig per telefon för en uppföljning för att se om insatserna motsvarar ditt behov av hjälp och stöd i din vardag. Har du frågor eller synpunkter på hur hemtjänsten utförs, ska du kontakta ansvarig chef för den hemtjänstutförare som du valt.

Hur du överklagar

Är du inte nöjd med ditt beslut kan du överklaga. När du har fått ditt beslut har du tre veckor på
dig att överklaga. Du skickar då ett skriftligt brev till Äldre- och omsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Ändras inte beslutet på det sätt som du begärt skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som då prövar ditt ärende.

Om överklagan av beslut

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för hemtjänst. Avgiften beräknas efter en särskild taxa. Du betalar samma avgift för dina insatser oavsett vem som utför dem. Avgiften är inkomstprövad och styrs av storleken på din inkomst, pension och din kostnad för boende. Det finns ett maxbelopp för hur mycket du betalar. Du betalar till Sigtuna kommun via faktura eller autogiro.

Läs mer om och beräkna din avgift

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.