Det här kan hemtjänst hjälpa till med

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt från serviceinsatser några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.

Det här kan hemtjänsten hjälpa till med

Hemtjänsten kan hjälpa dig med:

  • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
  • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
  • inköp, ärenden och hjälp med måltider.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet som exempelvis trygghetslarm, fixartjänster och dagverksamhet.

Om trygghetslarm

Om fixartjänster

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad kan utformas på många olika sätt. Det kan till exempel vara hjälp att komma igång på morgonen, hjälp med klädsel, personlig hygien och dusch. Det är viktigt att du gör så mycket som möjligt på egen hand för att fortsätta vara så självständig som möjligt och för att behålla dina funktionsförmågor. Du kan få regelbunden tillsyn för att känna dig trygg i ditt hem. Du kan också få hjälp med promenader när du inte kan komma ut själv, eller annan social aktivitet i det egna hemmet.

Service

Du kan få hjälp med städning om du inte klarar av att städa själv. Städningen görs främst i de rum som normalt används, såsom vardagsrum, sovrum, kök, hall och hygienutrymmen. Du behöver tillhandahålla städutrustning som är godkänd av hemtjänsten för att säkerställa en god arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen. Behöver du stöd med tvätt eller inköp kan du
även få hjälp med detta.

Ledsagning

Du kan få hjälp av en ledsagare om du behöver stöd för att kunna uträtta ärenden eller genomföra olika fritidsaktiviteter. Ledsagning till vårdinrättning beviljas endast i undantagsfall. I första hand ska du vända dig till hälso- och sjukvården för att få tillstånd för sjukresa med extra service.

Avlösarservice

Den som vårdar en närstående under större delen av dygnet, kan erbjudas avlösning i hemmet för att få möjlighet till återhämtning och komma hemifrån för egna personliga angelägenheter. Timmarna kan fritt fördelas under månaden. Avlösning i hemmet förutsätter att anhörigvårdaren och den närstående som vårdas bor tillsammans. Avlösarservicen är kostnadsfri upp till 12 timmar i månaden

Matdistribution

Matdistribution innebär att du efter ett beslut från din biståndshandläggare kan få mat levererad hem till din bostad.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du kan få viss sjukvård i ditt hem, i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Du vårdas hemma av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Det finns vissa kriterier som du behöver uppfylla för att få hemsjukvård.

I Stockholms län är det landstinget som ansvarar för sjukvård i hemmet. Du vänder dig till din vårdcentral för att ansöka om hemsjukvård.

Mer om hemsjukvård hos Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.