Anhörigstöd, avlösning

I Sigtuna kommun finns anhörigkonsulenter som arbetar med att ge stöd till anhöriga. Anhörigkonsulenterna samordnar och driver utvecklingen av anhörigstödet tillsammans med andra kommunala verksamheter, frivilligorganisationer och regioner.

Här nedan ser du exempel på vad du kan få stöd och hjälp med:

Stödsamtal

Vill du prata med någon om din situation? Du kan boka tid för ett samtal med en anhörigkonsulent. Samtalen är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Information

Ibland kan det vara svårt som anhörig att veta vart man ska vända sig för att få hjälp. Anhörigkonsulenterna kan informera om vart du kan vända dig för att få stöd i kommunen eller i landstinget. Anhörigkonsulenterna kan också informera om frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund och andra intresseorganisationer.

Anhörigvårdarkort

Personer som vårdar eller stödjer en närstående ges möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet skall fungera som en trygghet både för personen som ger stöd och hjälp och för den som är beroende av hjälpen. Anhörigvårdarkortet innehåller bland annat information på den som ger hjälp och den som är beroende av dennes hjälp. För att få anhörigvårdarkort kontakta anhörigkonsulenterna. Insatserna är öppna för alla och avgiftsfria
Välkommen att höra av dig till anhörigkonsulenterna, via kommunens kontaktcenter.

Avlösning

Avlösning i hemmet innebär att en person från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en närstående. Du kanske behöver tid för dig själv eller behöver uträtta olika ärenden i lugn och ro.
Avlösningen innefattar allt det som ingår i personlig omvårdnad som utförs i hemmet. Däremot ingår inte till exempel matlagning, städning och så vidare eller det som kallas servicetjänster. Du kan få högst tolv timmar per månad utan att betala någon avgift. Du har inte möjlighet att överföra de timmar du inte utnyttjat under en månad till nästa månad.
För att söka bistånd för avlösning ta kontakt med din biståndshandläggare, via kommunens kontaktcenter.

Anhöriggrupper

I en grupp med andra anhöriga kan du öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig, få råd och tips och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Kontakta anhörigkonsulenterna för information om aktuella grupper och intresseanmälan.

Föreläsning och aktiviteter

För dig som är anhörig anordnas det ibland föreläsningar och aktiviteter.

Information gällande Corona

På grund av rådande omständigheter och för att förhindra smittspridning av covid-19 så är fysiska träffar såsom anhöriggrupper, föreläsningar och aktiviteter pausade på obestämd tid.

Följ gärna vår Facebooksida, ”Anhörigstöd i Sigtuna kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”, och sprid den vidare till de som kan ha nytta av den. Vi uppdaterar den sidan regelbundet med diverse information.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.