Hälso- och sjukvård för utförare

Här har vi samlat de lagar, styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för alla externa utförare av hälso- och sjukvård i Sigtuna kommun.

Vårdkedjan Sigtuna

Sigtuna kommuns äldre och omsorgsförvaltning samverkar med alla vårdgivare inom det geografiska området för att systematiskt förbättra patientsäkerheten. Förvaltningen representeras av ansvariga verksamhetschefer och MAS.

Förvaltningen är sammankallande till möten som hålls två till tre gånger per termin.

Vårdkedjan Sigtuna är en styrgrupp som:

  • identifierar processer där samverkan krävs för att stärka patientsäkerheten
  • tar emot synpunkter från alla professioner och lyfter reella brister för diskussion i styrgruppen
  • dokumenterar förbättringsområden och följer upp förbättringsarbetet
  • ger uppdrag till tillfälliga arbetsgrupper att ge konkreta förslag till samarbete och gemensamma rutiner
  • upprättar en lokal överenskommelse för samverkan mellan vårdgivarna
  • upprättar och genomför egenkontroller för sin samverkan

Vårdgivare som kallas till samverkan är äldre- och omsorgsförvaltnigen Sigtuna kommun, Din Doktor, Airport Sky, Sigtuna Läkarhus, Sigtuna vårdcentral, Valsta vårdcentral, Märsta Läkarhus, Märsta Närvård, Riddaren, Märsta Rehab, Löwet geriatriken och Arkaden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.