Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse ger den enskilde, med rätt till korttidsvistelse enligt LSS, möjlighet att få rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga och föräldrar möjlighet till avlösning. Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidsvistelse kan även innebära vistelse på läger eller kollo. Genom korttidsvistelse ska dina anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För dig kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov.

Avgift

Avgift tas ut för matkostnader under korttidsvistelsen. För frågor om avgiften kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Kommunens korttidsboende Skattkistan

På Skattkistan vill vi bedriva en verksamhet som gör skillnad. Utifrån att barnen/ungdomarna får möjlighet till miljöombyte, friluftsaktiviteter och social samvaro ger vi anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsboendet

Skattkistans korttidsboende ligger i utkanten av Sigtuna med gångavstånd till badplats och Sigtuna centrum. Skog med fina promenadstigar finns också i nära anslutning. Det finns 8 rum och 2 gemensamhetsutrymmen som fördelas till barnen. Till korttidsboendet hör en trädgård och lekplats finns intill. Vi har tillgång till varmvatten-bad och gymnastikhall.

Arbetssätt

På Skattkistan får du stöd utifrån dina individuella behov. Personal finns alltid tillgänglig när du är hos oss.

Kontaktman

Du får egen kontaktman som mer ingående tar ansvar för din individuella planering och uppföljning.

Fritid

Så långt som möjligt tillgodoser vi dina önskemål om fritidsaktiviteter. Enheten har tillgång till buss.

Ansök

Om du har frågor om korttidsvistelse eller vill ansöka är du välkommen att kontakta kommunens biståndshandläggare, via kontaktcenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.