Hur ansöker jag om stöd vid funktionsnedsättning?

Vill du ansöka om stöd så använd gärna de digitala tjänsterna som du hittar på denna sida. Du kan även få hjälp av Kontaktcenter för att lämna in en ansökan.

Ansökan

Det finns två olika sätt att ansöka om hjälp, antingen via vår digitala tjänst eller via kommunens kontaktcenter.

Ansök om insatser inom LSS via vår digitala tjänst:

Ansök om insatser inom SoL via vår digitala tjänst:

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter:

Kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med din biståndshandläggare.

Telefon: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Du ringer till kommunens kontaktcenter måndag till fredag mellan 13.00-14.00.

Vad händer med din ansökan?

Kontakt med biståndshandläggare

Har du varit i kontakt med en biståndshandläggare via mejl eller telefon kommer du bli kontaktad på något av dessa kommunikationssätt. Biståndshandläggaren går tillsammans med dig igenom vilka behov du har och vilken hjälp du behöver.

Dessutom gör vi ofta besök hemma hos dig och i förskola/skola när det gäller barn.

E-tjänster och Mina sidor

Om du har ansökt via kommunens digitala e-tjänst kommer du att kunna få kontakt via Sigtuna kommuns Mina sidor. Sigtuna kommun erbjuder e-tjänster där man kan ansöka om stöd och service under hela dygnet. Ni hittar e-tjänsterna via relaterade informationen nedan eller Ansök. Alla e-tjänster finns även samlade under Självservice. E-tjänsterna är kopplade med en säker digital kommunikationsplats, Mina sidor. Har du ansökt via en e-tjänst och fått en handläggare som tar hand ärendet så visas det i Mina sidor och det går att kommunicera skrivandes där på ett säkert sätt via inloggning med BankID/e-inlogg. God man, förvaltare, eller ombud med fullmakt kan även logga in för att hjälpa dig!

Vad mer behövs?

Läkarintyg som styrker din diagnos behövs för att få insats enligt LSS. Ofta behövs även intyg från till exempel psykolog, logoped eller arbetsterapeut.

Beslut

Biståndshandläggaren gör en bedömning om det finns behov av den hjälp du har sökt.

Beslutet skickas till dig med post.

Om du inte är nöjd med beslutet du fått har du möjlighet att klaga på beslutet. Det gör du till Förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till Myndighetsgruppen inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut.

Om du har fått din ansökan beviljad tar biståndshandläggaren kontakt med den utförare som ska ansvara för ditt stöd.

Genomförandeplan

När du har blivit beviljad en insats ska utföraren skapa en genomförandeplan där det framgår hur din hjälp ska genomföras.

Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och utföraren.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.