Kontaktperson

För vissa personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att knyta kontakter, då kan en kontaktperson behövas. En kontaktperson umgås och gör aktiviteter med dig. Du får på det sättet ett större socialt nätverk och möjlighet att komma ut på aktiviteter. Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktpersonens uppgift är först och främst att vara en vän att dela intressen med och känna förtroende för. Det finns inga krav på särskilda aktiviteter eller bestämt till antalet timmar utan samvaron är det viktigaste. Det är vanligt att träffas två gånger per månad och att pratas vid i telefon där emellan.

Vill du ansöka om att få en kontaktperson?

Längre ned på denna sida under relaterad information kan du klicka dig vidare för att veta hur du gör för att ansöka om att få en kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson är du en medmänniska, vän och ett stöd till en person med funktionsnedsättning. Ditt uppdrag är att underlätta för personen att leva ett självständigt liv, göra saker tillsammans och hjälpa till att bryta den isolering som ofta förekommer. Det kan handla om att träffas över en fika för att prata, ta en promenad, vara smakråd i klädaffären, se en film eller träna tillsammans. Du bör också kunna ge råd i okomplicerade vardagliga situationer och vara ett bollplank.

Som kontaktperson kommer du att göra en viktig och värdefull insats samtidigt som du själv växer med uppdraget.

Vem kan bli kontaktperson?

Du måste vara minst 18 år, ha en stabil livssituation, vara lyhörd och visa stort engagemang för människor och ha tid.

Eftersom det tar tid att bygga upp tilliten till varandra, ser vi gärna att du är inställd på att uppdraget varar i åtminstone ett år.

Ersättning för uppdraget?

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen grundas på rekommendationer från kommunförbundet och arvodet sätts med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Omkostnadsersättningen är till för dina utlägg vid aktiviteter tillsammans med brukaren. Brukare står själv för sina kostnader.

Hur gör jag för att bli kontaktperson?

För att kunna avgöra din lämplighet för uppdraget genomför vi intervju, referenskontroll och registerkontroller hos polisens belastningsregister.

Anmälan skickas till kommunens samordnare för kontaktpersoner via kontaktcenter på 08-591 26000 eller skicka din intresseansökan på e-post kontaktcenter@sigtuna.se. Skriv "Kontaktperson Omsorgen" i ämnesraden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.