Familjestöd

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? När situationen i familjen är svår att lösa på egen hand finns det hjälp att få via socialtjänstens öppenvård.

 

Vad kan vi erbjuda

Vi arbetar för en positiv utveckling i familjen genom att erbjuda olika typer av stöd och behandlingar. Vi vänder oss till barn, ungdomar och deras familjer/nätverk och arbetar för att skapa en god relation, tillit och förtroende till varandra. Vi sätter alltid barnets eller ungdomens bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs. Vi kan även erbjuda stöd i er hemmiljö.

Det kan t.ex. handla om:

  • Barn och ungdomar med olika problem i skolan
  • Barn och ungas relationer till dig som förälder och andra vuxna
  • Alkohol- och drogproblematik eller annan beroendeproblematik i familjen
  • Utåtagerande beteende, ilska och aggressionsproblem i familjen

 

Ansökan

Du kommer i kontakt med oss via mottagningsenheten där du kan få rådgivning eller göra en ansökan om stöd.Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra och ansvarig socialsekreteraren gör tillsammans med familjen en planering för hur behandlingsarbetet ska utformas.

 

Snabb kontakt för stödsamtal

Vi kan även erbjuda en snabb kontakt för stödsamtal, där du inte behöver ha en pågående utredning hos socialtjänsten. Antalet stödsamtal är begränsade till max fem stycken och du kan kontakta mottagningsenheten eller oss direkt för att boka tid.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation