Mobbing och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. Ingen ska bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Skolor och förskolor måste göra allt de kan för att barn och elever inte ska utsättas för kränkningar.

Läs mer om mobbning på 1177.se.

Är du eller någon annan utsatt för mobbning eller kränkande behandling ska du vända dig till din mentor eller klasslärare.

Om du eller din familj inte tycker att ni får rätt hjälp av honom eller henne ska ni kontakta rektorn på skolan.

Om man inte känner någon vuxen man kan berätta för kan man ringa till en telefonjour som till exempel

 

Barn och elevombudsman i kommunen

I Sigtuna kommun finns en barn och elevombudsman för att försäkra sig om att det råder nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

  • Du som är elev och har frågor kan vända dig till elevombudet om du:
  • vill ha någon att prata med
  • känner dig kränkt/sårad eller orättvist behandlad
  • har frågor om demokrati, elevdelaktighet och trygghetsarbete
  • vill ta upp aktuella frågor till debatt eller hålla i en aktivitet på skolan

 

Elevombudsmannen fungerar som stöd till både elever, föräldrar och personal i frågor om trygghet, trivsel och likabehandling i skolan.

För kontakt: Heidi Haferkamp, 08-597 833 03, heidi.haferkamp@sigtuna.se 

Skolkurator eller ungdomsmottagningen

Du kan vända dig skolkuratorn för att få stöd eller till psykolog på ungdomsmottagningen.

 

Läs mer

Sveriges Barn- och elevombud, BEO ger stöd och hjälp till den som är utsatt för mobbning och kränkningar.

Diskrimineringsombudsmannen ger stöd och hjälp till den som är utsatt för diskriminering.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
För mer information: