Barn, ungdom och familj

Någon gång i livet kan du hamna i situationer då du behöver någon form av rådgivning, hjälp eller stöd på annat sätt i familjefrågor. Det kan till exempel handla om:

  • Barn som inte har det bra eller av andra anledningar far illa
  • Konflikter i familjen
  • Barn eller vuxna som har problem med alkohol och droger
  • Barn eller vuxna som utsätts för våld i nära relation
  • Föräldrar som vill ha råd och stöd kring sina barn

Vi erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer. Om du är osäker på vilken hjälp du behöver kan du alltid kontakta mottagningsenheten för konsultation, anmälan eller ansökan. Det kan röra sig om missbruk och beroendefrågor, våld i nära relation och mer omfattande föräldrarstöd.

Som förälder kan du också vända dig direkt till Familjecentrum där det arbetar två kuratorer som kan ge råd och stöd i livets olika situationer. Familjecentrum erbjuder också föräldrarstöd i grupp genom ABC-utbildning och har även öppen förskola.

Som ungdom kan du vända dig direkt till Ungdomsmottagningen där det arbetar kuratorer, barnmorskor och en psykolog.

Om du befinner dig i en separationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning. Du kan också vända dig till Familjerätten när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal efter en separation.

För mer information och kontakt med våra olika verksamheter, se relaterade länkar till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information