Dialog om utvecklingen av Rosersberg

Det finns en stadsbyggnadsidé för Rosersbergs utvecklingsområde (se bild nedan). Idén visar möjliga lägen för bostäder, gator och grönområden. Men nu vill vi veta vad du tycker.

Under tiden 8–19 oktober visar vi upp stadsbyggnadsidén i en dialogpaviljong vid Rosersbergs station. Tjänstepersoner och politiker kommer finnas på plats för att svara på frågor och ta emot dina idéer, tankar och förslag. Du kan också ge dina synpunkter via länken nedan. 

Här kan du ta del av stadsbyggnadsidén för Rosersberg

Här kan lämna dina synpunkter

Karta över placering av paviljong

Bilden visar utvecklingsområdets avgränsning och plats för dialogpaviljongen.

Dialog och visionsarbete

Kommunen har under många år planerat för en bostadsutveckling avseende ett större markområde väster om järnvägen i Rosersberg. Under sommaren och hösten 2015 var många av er med under en tidig dialog där vi tillsammans identifierade värden, förutsättningar och utmaningar för området. Det togs även fram en vision  med nyckelorden grönt, nära och plats för fler.

Läs visionen för Rosersberg.

Läs det tidigare dialogmaterialet för Rosersberg som Visionen grundas på.

Arbetet med utveckling av området sker genom stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Bygg- och trafiknämnden.

Textinformation dialog

Markanvisningstävlingar 

Kommunen kommer att arbeta med markanvisningstävlingar för bostadsprojekt i Rosersberg. Tävlingarna ska främja hög kvalitet och marknadsmässiga priser och präglas av konkurrens. Mer information kommer när detaljplanearbetet kommit längre.

 

 

 

Läs mer om detaljplan för Rosersberg bostäder

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om projektet, FAQ.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan