Strandpromenaden

Stråket mellan Borgmästarängen och Hamnplan i Sigtuna stad är under utveckling. Mellan ångbåtsbryggan och början av Stora Malmgatan genomförs en rad åtgärder för att göra strandpromenaden mer attraktivt för människor i alla åldrar.

Två små barn som just har lärt sig gå vandrar sida vid sida i kvällssolen.

Sida vid sida längs strandpromenaden. Foto: Björn Leijon

Läget just nu

Lekplatsen har öppnat i sin helhet och nytt gräs har rullats ut i början av sommaren 2023 för att återställa parkens markytor från anläggningsarbetet.

Arbetet med att anlägga nya bryggor har påbörjats och beräknas vara färdiga i maj 2024.

Med start onsdagen den 8 november kommer spontning och pålning att genomföras cirka två veckor, vilket kan medföra en del oljud i området. Arbetet kommer att pågå vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00. Boende i närheten har informerats om pågående arbete

Illustrationsplan för lekplats och park vid strandpromenaden.

Illustrationsplan för lekplats och park vid strandpromenaden. Illustration: White Arkitekter

Strandparken

Vi påbörjade utvecklingen av parken längs strandpromenaden år 2022, genom att uppgradera med nytt innehåll utifrån önskemål i en medborgardialog år 2020. I samband med detta fick platsen sitt nya officiella namn "Strandparken".

Lekplats

I den norra delen av parken har en lekdel med fokus på lite äldre barn skapats, som kompletterar lekplatsen för yngre barn vid Borgmästarängen. Det här är ett av önskemålen från medborgardialogen som även finns med i lekplatsplanen från 2019. Vi vill skapa möjligheter och uppmuntra barn till lek och rörelse, vilket vi hoppas att den här lekplatsen ska göra.

Lekutrustning i form av klätterställning i trä med olika pinnar som går kors och tvärs, mot bakgrund av grönskande träd och Mälaren.

Klätterlek. Foto: Sigtuna kommun

Gunga och träbåt för barn att ha roligt, med grönska och Mälaren som inramning.

Uppskattad gunga och båt utgör delar av den nya lekplatsen. Foto: Sigtuna kommun

Nya möbler och ökad tillgänglighet

För att öka tillgängligheten på grönytorna för människor som tar sig fram med rullator, rullstol eller barnvagn har vi skapat en stenmjölsgång som förbindelse mellan lekdelen och boulebanorna lite längre bort. Stenmjölsgångar ger ett jämnt underlag samtidigt som materialet släpper igenom regn och är mer miljövänligt än exempelvis asfalt.

Går man stenmjölsgången mellan dessa två platser passerar man genom pergolabågar med planteringar runt om som tids nog kommer att klä in gången med blommor och växter av olika slag. En fin plats att slå sig ner är just mellan pergolabågarna där vi har möblerat med stolar som är vridbara för att kunna vändas mot det väderstreck som önskas. Åt ena hållet erbjuds blomstrande rabatter och vackra Mälaren som utsikt.

Pergola med stenmjölsgång som ramas in av växande klätterväxter av olika slag.

Pergola med stenmjölsgång ramas in av olika växter. Foto: Sigtuna kommun

Nya möbler har även tillkommit i form av långbord med tillhörande sittbänkar som har öppningar för rullstolar och barnvagnar. Öppningarna är placerade för möjlighet till naturlig plats mitt i sällskapet i stället för att bara kunna använda kortsidor av bord. Långbordet står delvis under pilträden så att det ska finnas skugga eller sol att välja mellan när man slår sig ner för att ha picknick. Långbordet ligger också placerat så att de som inte vill leka vid lekplatsen kan sätta sig ner där och samtidigt överblicka lekdelen och den fina utsikten över Mälaren.

Långbord i välvd form med tillhörande sittplatser, inramat av pilträd som skapar skugga.

Här finns plats för flera sällskap samtidigt. Foto: Sigtuna kommun

Vi har valt att ha kvar en stor grönyta mitt i parken så att utrymme finns för spontan lek och aktivitet eller picknick för den som önskar.

Boulebanor

Två stycken boulebanor har anlagts i den sydvästra delen av parken efter önskan från medborgardialogen. Vi som kommun vill uppmuntra till rörelse och skapa nya platser att mötas kring, vilket boulebanorna ger invånarna möjlighet till. En bänk med integrerad belysning separerar de två banorna och ger ett väldigt fint ljus till platsen mörka tider på året.

Nya träbänkar med inbyggd belysning som framträder i mörkret vid boulebanorna.

Ny träbänk med inbyggd belysning vid boulebanan. Foto: Sigtuna kommun

Träd, rabatter och sedumtak

För att möjliggöra anläggningen i parken så har vi varit tvungna att ta bort två träd, som vi har kompenserat genom plantering av tre nya körsbärsträd "Prunus sargenti". Dessa bidrar med skugga och ger oss syre genom fotosyntesen.

Vi har planterat flera nya rabatter enligt växtlistan som finns att ta del längre ner på den här sidan. När vi skapar rabatter värnar vi biologisk mångfald genom att välja växter som gynnar insekter som pollinerar. Levande gröna miljöer bidrar till rekreation, skönhetsupplevelser och ekosystemtjänster som påverkar oss positivt.

Vita rosor i pergolan.

Honungsros sprider sommardoft i pergolan. Foto: Sigtuna kommun

En stor, lila stäppsalvia.

Stäppsalvia drar till sig mängder av humlor och bin. Foto: Sigtuna kommun

Taket på pumphuset har också fått en ny plantering, en så kallad torräng. Den innehåller ett 20-tal tåliga arter med sedum, örter och gräs. Det är ett sätt att återskapa värdefulla naturtyper i stadsdelarna och på det viset bidra till biologisk mångfald.

Pumphus med tak täckt av gula blommor, med Mälaren i bakgrunden.

Pumphusets tak har klätts med blommor för pollinerare. Foto: Sigtuna kommun

Växtlista

        Klätterväxter

 • Clematis Vitalba-Gruppen ’Paul Farges’ (Summer Sno vit skogsklemati)
 • Lonicera caprifolium äkta kaprifol
 • Rosa (Helenae-Gruppen) ’Hybrida’ honungsros

  Perenner/gräs
 • Agastache ’Blue Fortune’ anisört
 • Aruncus aethusifolius koreansk plymspirea
 • Astrantia major stjärnflocka
 • Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foester’ tuvrör
 • Echinacea purpurea ’Alba' vit solhatt
 • Echinacea purpurea ’Magnus’ rosa solhatt
 • Geranium x cantabrigiense ’St Ola’ vit biokovonäva
 • Geranium x cantabrigiense ’Biokovo’ vitrosa biokovonäva
 • Molinia caerulea ’Moorhexe’ blåtåtel
 • Salvia nemorosa ’Amethyst’ stäppsalvia
 • Hylotelephium ’Purple Emperor’ Rödbladig kärleksört

  Lökar
 • Allium ’Mont Blanc’ vit alliumlök
 • Allium sphaerocephalon klotlök
 • Crocus tommasinianus ’Ruby Giant’ snökrokus
 • Tulipa gesneriana ’Apricot delight’ ljusrosa tulpan, darwinhybrid
 • Tulipa ’Purissima’ vit kejsartulpan

Badhusbryggan

Mötesplatsen ”Badhusbryggan” ska bli en plats där invånare kan njuta av Mälaren på nära håll. Sommartid med en glass eller fika för att på vintern kunna ta på sig skridskor och styra kosan ut på isen.

Asfaltsgång ut mot vattnet där den nya bryggan ska byggas, inramat av näckrosor och pilträd en mulen dag.

Platsen för badhusbryggan. Foto: Sigtuna kommun

Visionsbild mötesplats Badhusbryggan framtagen av White arkitekter

Visionsbild mötesplats Badhusbryggan framtagen av White arkitekter

Det är endast under perioden 1 september till 31 mars som vi har tillåtelse från länsstyrelsen att arbeta i vatten för att minimera påverkan på ekosystemet. Arbetet med anläggning av bryggorna har påbörjats och beräknas vara färdiga i slutet på maj 2024. Byggetableringen inkluderar delar av gångvägen för att entreprenören behöver de hårdgjorda ytorna (asfalten) för att lägga upp tunga anläggningsdelar och ha sin personalbod där. Gångare/rullstolar med mera är hänvisade till stenmjölsgången som går genom lekdelen under entreprenadtiden. Den uppfyller kraven på tillgänglighet.

Visionsbild mötesplats Badhusbryggan framtagen av White arkitekter

Visionsbild mötesplats Badhusbryggan framtagen av White arkitekter

Återkoppling dialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten och roligt att det var många som var engagerade. Här kan du läsa en sammanställning av dialogen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.