Övriga byggprojekt

Här finns information om nybyggnation och upprustning av allmänna platser såsom lekplatser, parker och övriga områden i kommunen.