Fågelparken

Parken vid Fasanvägen i Märsta utvecklas till en trygg mötesplats med fågeltema för människor i alla åldrar. Upprustningen som bland annat innebär flertalet platser för lek, nytt utegym och boulebana sker efter önskemål från närboende.

Konstgjord fågel i förgrunden av klätterställning.

Fågeltemat går igen i hela parken. Foto: Sigtuna kommun

Innehåll på denna sida

Läget just nu

Den nya parken stod klar i juni 2023.

Syfte

Fågelparken ska vara en trygg och trivsam mötesplats som erbjuder möjligheter till lek, fysisk aktivitet, umgänge och vila, i syfte att främja folkhälsa och gemenskap för människor i alla åldrar.

Plantering med lila blommor och gröna träd i förgrunden till en del av den nya lekplatsen.

Fågelparken stod klar i juni 2023. Foto: Sigtuna kommun

Åtgärder

  • Nytt utegym
  • Boulebana
  • Lekplats för yngre barn
  • Klätterlek för äldre barn
  • Grillplats med nya sittmöbler
  • Trygghetsskapande åtgärder såsom förbättrad belysning
  • Entréerna förtydligas med skyltar och belysning
  • Nya planteringar som skapar trivsel och främjar bilogisk mångfald
  • Fågelholkar installeras som en del av parkens genomgående fågeltema

Bakgrund

Omvandlingen av parken grundar sig på önskemål från en dialog med invånare som bor i området.

Gunga till höger om klätterställning för mellanstora barn, med inramning av grönska.

Foto: Sigtuna kommun

Fågelholk i stor trädkrona.

En av parkens flera fågelholkar. Foto: Sigtuna kommun

Utegym med barkflis som underlag.

Gym för aktivt åldrande. Foto: Sigtuna kommun

Bihotell omringat av högt gräs i utkanten av parken.

Bihotell. Foto: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.