Stadsbyggnadsprojekt

Här kan du läsa om några av våra aktuella stadsbyggnadsprojekt.

I Sigtuna kommun främjar vi en hållbar utveckling genom flertalet strategier för hur bebyggelse, kulturmiljöer verksamhets- och naturområden ska bevaras och förbättras.

Några av strategierna är:

  • Att planera för ekologisk hållbarhet i en attraktiv och socialt hållbar miljö
  • Nya bostäder och verksamhetsområden i lägen med god infrastruktur
  • Att utveckla landsbygden och motverka utspridd bebyggelse
  • Att utveckla Arlanda-Märsta till regional stadskärna

Rosersbergs verksamhetsområde –Logistiknavet fortsätter att expandera

I Rosersbergs verksamhetsområde finns landets främsta logistikcenter med närhet till Arlanda och Stockholm/Mälardalen. Områdets verksamheter har expanderat under de senaste tio åren. Behovet av ytterligare mark för verksamheter är stort och finns med i översiktsplanen för området.

Läs om den antagna detaljplanen för Västra Rosersberg­ ‒ verksamhetsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Steninge slottsby – Bostäder på en historisk plats

Här byggs cirka 750 bostäder intill Steninge slott vid Mälaren. Steninge slottsby som växer fram etappvis kommer vara indelat i elva mindre områden med olika karaktär. Den nya stadsdelen ligger nära Steninge slott med slottsträdgården och Steningebruk, där det även planeras för en ny marina och ridanläggning.

Läs mer om Steninge slottsby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny handelsfastighet i Märsta

Under 2021 invigdes en ny handelsbyggnad för Elgiganten och Rusta vid Märstarondellen. I slutet av september 2022 öppnade även Mc Donald’s och framåt sommaren 2023 planerar Chop chop för invigning på samma plats.

Kommunen har sålt mark till verksamheterna som kommer ha enhetliga byggnader i trä och omges av grönska i form av träd och annan plantering. För att skapa en säkrare trafikanslutning har infarten till området byggts om och det kommer vara möjligt att ta sig till verksamheterna både med bil, cykel och till fots.

Arlandastad – Gångavstånd till resten av världen

I området strax söder om Arlanda flygplats planeras i olika etapper att byggas hotell, kontor, verksamheter för handel och service samt testanläggningar för fordonsindustrin. Området ligger i ett viktigt utvecklingsområde som hanteras i flera regionala och kommunala planer och strategier.

Läs mer om Arlandastad på Airport City Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.