Undervisning i nationella minoritetsspråk

Du har möjlighet att få stöd eller undervisning i ditt minoritetsspråk från förskolan till gymnasiet. Undervisningen och reglerna skiljer sig beroende på vilken skolform som avses.

Innehåll på denna sida

Förskola

Alla förskolor i Sigtuna kommun ska genom lek, rörelse och lärande stödja de barn som tillhör nationella minoriteter i språkutveckling av det egna minoritetsspråket. Förskolan ska även främja barnens utveckling av en kulturell identitet. Genom att kontakta förskolans rektor kan du få mer information om hur förskolan arbetar med nationella minoriteter.

Finskspråkig förskoleverksamhet på Aspbackens förskola

I Sigtuna kommun har sverigefinska barn rätt att få en väsentlig del av förskolans utbildning på finska. Sådan verksamhet finns på Aspbackens förskola (fi. Haapamäen esikoulu) för de barn vars vårdnadshavare önskar det. Finskan måste inte talas i hemmet och vårdnadshavarna behöver inte själva kunna tala finska. Verksamheten finns för att sverigefinska familjer ska kunna återta minoritetsspråket i familjen. På förskolan finns två åldersindelade grupper för den finskspråkiga verksamheten:

  • Avdelningen Linden (fi. osasto Lehmus), yngre barn i åldern 1-3 år
  • Avdelningen Ängen (fi. osasto Niitty), äldre barn i åldern 4-5 år

Här hittar du mer information om Aspbackens förskola

Förskollärare och elev läser en bok tillsammans.

Aspbackens förskola i Märsta har två avdelningar med finskspråkig verksamhet med bland annat sagostunder på finska. Även biblioteksverksamheten har sagostunder på finska. Foto: Rosie Alm.

Grundskola

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska i förskoleklassen stödjas i sitt nationella minoritetsspråk. Meddela klassföreståndaren att du önskar att barnet ska stödjas i sitt nationella minoritetsspråk.

Från årskurs 1 erbjuds undervisning i elevernas nationella minoritetsspråk. Undervisning i natioenlla minoritetsspråk kan i grundskolan organiseras inom ramen för modersmålsundervisningen, språkvalet och elevens val.

Eleven behöver inte ha förkunskpaer i språket och kan studera minoritetsspråket även som nybörjarspråk. Språket måste inte talas i hemmet. Skolan är alltid skyldig att anordna undervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romska och jiddisch) om det finns en lämplig lärare. Sådan undervisning får även erbjudas genom fjärr- och distansundervisning.

Undervisning inom ramen för modersmålsundervisningen

Från årskurs 1 kan elever erbjudas undervisning i sitt nationella minoritetsspråk inom ramen för modersmålsundervisningen. Kursplanen delas upp i nationellt minoritetsspråk som förstaspråk och nationellt minoritetsspråk som andraspråk.

Här kan du hitta mer information om modersmålsundervisning

Elever sitter bakom sina bänkar i ett klassrum. En elev längst fram sträcker upp handen.

Minoritetsbarns förbättrade språkkunskaper i sina nationella minoritetsspråk är avgörande för språkens överlevnad eftersom barn och unga är de nationella minoriteternas framtida språk- och kulturbärare. Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér.

Undervisning inom ramen för språkvalet

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan vid språkvalet i stället för studier i franska, spanska och tyska välja att studera sitt nationella minoritetsspråk. Språkvalet sker i årskurs 5 och undervisningen sker inom ramen för skoldagen under årskurs 6-9.

Särskilda regler för romska och sverigefinska elever i grundskolan

Modersmålsundervisning i två språk för romska elever

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan ges undervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Minoritetsspråksstipendium i finska för sverigefinska elever

Sigtuna kommun har ett nytt stipendium för att uppmuntra sverigefinska elever till studier i finska. Varje elev som gått ut årskurs 9 med godkänt betyg i finska kan beviljas stipendium. Även gymnasieskolans elever som fått godkänt kursbetyg i finska och som inte tidigare fått stipendiet kan söka. Ansökan öppnar den 1 juni och stänger den 1 augusti.

Här kan du läsa mer om det nya minoritetsspråksstipendiet i finska och hur du ansöker.

Gymnasiet

Gymnasieskolans elever kan istället för studier i moderna språk studera sitt nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romska och jiddisch) inom ramen för gymnasieskolans modersmålsundervisningen.

Minoritetsspråket måste inte talas i hemmet. Skolan är skyldig att anordna undervisning i ett nationellt minoritetsspråk om det finns en lämplig lärare och eleven har goda kunskaper i minoritetsspråket. Sådan undervisning får erbjudas genom fjärr- och distansundervisning.

Studier i modersmål på gymnasiet ger inte meritpoäng. Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

En grupp ungdomar håller varandra om ryggen och ler mot kameran.

Sigtuna kommun har ett nytt stipendium som delas ut till elever som gått ut årskurs 9 med godkänt betyg i finska. Stipendiet kom till för att uppmuntra unga sverigefinnar till språkstudier i sitt nationella minoritetsspråk. Foto: Plattform/Johnér.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.